TytułSLSiedl.DN
Kto się w opiekę
253608216
Boże, obdarz Kościół Twój
247591201
Ludu kapłański
283224217
Jesteś Szymonie Piotrem, czyli Skałą (1,3)
---
Constitues eos principes super + Ps 44, 2-4
---
TytułSLSiedl.DN
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
277242269
Panie, dobry jak chleb
-264290
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote
298283693
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua
294274671
Pan siebie, jako Pokarm Życia
---
Panie i Boże, grzeszników chroń
--291
Tu es Petrus + Ps 79, 2ab. 8-12. 15-16. 18-20
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006