TytułSLSiedl.DN
Kochajmy Pana
304290705
Złącz, Panie, miłujących Cię
Vous qui sur la terre habitez 
262634255
Czego chcesz od nas, Panie
27599313
Panie, w ofierze
-375843
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
TytułSLSiedl.DN
Kto się w opiekę
253608216
Pobłogosław, Jezu drogi
308298721
Już ofiara dokonana
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245-181
Kto los swój złożył w ręce Boga
---