TytułSLSiedl.DN
Tyś naszą drogą
-629-
Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
Hymn brewiarzowy 
-240267
Lud Twój, Panie
--009
TytułSLSiedl.DN
Całym Cię sercem chwalić będę, Panie
Confitebor tibi Domine 
-7796.4
Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu
231-154