TytułSLSiedl.DN
Tobie cześć, Tobie chwała
Z pieśni mszalnej: Na stopniach Twego 
--186.2
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34622331
TytułSLSiedl.DN
Ty, wszechmocny Panie
-628244
Pod Twą obronę
256617229