TytułSLSiedl.DN
Wysławiamy ciebie, Marto
-493-
Przez Ciebie, Marto, wznosimy modlitwy
Hymn z Godziny Czytań
---
Przystąpię do ołtarza Bożego
-621236
Chryste, wszechświata Stwórco
454581971
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
Vous qui sur la terre habitez, w nawiązaniu do I czytania
262634255
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181692210
Bóg jest miłością (1,2,6)
-760261
TytułSLSiedl.DN
Jezu, Tyś jest światłością
Jésus le Christ 
-765-
Z Tobą ciemność
La ténèbre n'est point ténèbre 
-777-
Ja jestem zmartwychwstanie i życie
495805 f41.14