TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
249592324
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie 
22595309
Chwalmy Jezusa i Maryi Imię
Melodia jak "Boże, w dobroci" lub: "O któréj berła"
---
Witaj, Pani, matko Matki
-492-
Witaj Anno, babko Wnuka
Do św. Anny (26 lipca) 
---
TytułSLSiedl.DN
Składamy Ci, Ojcze
293697238
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Złącz, Panie, miłujących Cię
Vous qui sur la terre habitez 
262634255
Niechaj z nami będzie Pan
-609-
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
-593-
TytułSLSiedl.DN
Najwyższemu Panu chwała
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245-181
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-702314
Błogosławiony Pan Bóg Izraela
Kantyk Zachariasza 
--2.12
Całym Cię sercem chwalić będę, Panie
Confitebor tibi Domine 
-7796.4