TytułSLSiedl.DN
Jak miłe przybytki
W nawiązaniu do antyfony na wejście 
-605630
Jerozolimo, chwal Pana
W nawiązaniu do antyfony na wejście 
-781 g83.9
Boże mocny, Boże cudów
W nawiązaniu do Liturgii słowa
246590200
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do antyfony na wejście 
247591201
Na stopniach Twego
W nawiązaniu do antyfony na wejście
-690186
Przystąpię do ołtarza Bożego
W nawiązaniu do antyfony na wejście 
-621236
Deus in loco sancto suo
---
TytułSLSiedl.DN
Stwórca chleba, Stwórca wina
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-698240
Duch Pański napełnił okrąg ziemi
Zwrotka "Usiłujcie więc zachować..." - w nawiązaniu do II czytania
--586
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie
W nawiązaniu do II czytania 
---
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do II czytania 
247591201
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do II czytania 
181692210
Jam jest chlebem żywym
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
-241268
Boże mocny, Boże cudów
W nawiązaniu do Liturgii słowa 
246590200
TytułSLSiedl.DN
Panie, dobry jak chleb
Rozpoczynając od zwrotki "Tyś na pustkowiu" - w nawiązaniu do Ewangelii 
-264290
Chrystus Pan karmi nas
W nawiązaniu do Liturgii słowa i antyfony na komunię Ps 103 (102), 2 
23701262
Błogosławieni ubodzy i cisi
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 7-8 
--196
O Panie, otwierasz rękę swą
W nawiązaniu do Ewangelii 
---
Błogosławieni, którzy zostali wezwani
 W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 7-8
--258
Błogosławieni ubodzy i cisi, bo ich jest niebo
 W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 5, 7-8
-1-
Błogosław, duszo moja, Pana
 W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 103 (102), 2
--307
Bénedic, ánima mea, Dómino
---
Louis Vierne - Communion, Op. 8
Propozycja organowa - poziom trudności: średni
---
TytułSLSiedl.DN
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
W nawiązaniu do II czytania 
-702314
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
35273301
Dałeś nam Chleb z nieba
W nawiązaniu do II czytania 
--264
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do II czytania 
262634255
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Królowej Anielskiej śpiewajmy
358344786
Pełna świętości i pobożności
O sanctissima 
-377844
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
346327760
J. S. Bach - Toccata i fuga e-moll (BWV 533)
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
Léon Boëllmann - Sortie en fa mineur z "Heures Mystiques", Op. 30
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
Ernest Grosjean - Sortie z "Pièces pour orgue ou harmonium"
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy
---