TytułSLSiedl.DN
Dignus est Agnus, qui occísus est + Ps 71, 2
Antyfona na wejście
---
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-779 h7.8
Godzien jesteś
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
---
Ciebie, Chryste, wyznajemy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych
--616
Królu wieczności i czasu
W nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych
---
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem + Ps. 117
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Christus vincit (3x)
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Na Twojej, Chryste, świętej skroni
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
-316622
Narodów Zbawco, Chryste Królu
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
329317-
O Chryste Królu, Władco świata
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
-318623
Idziesz przez wieki
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
327312618
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu nasz i Panie
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu dziś i na wieki 
Propozycja dla chóru, w nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Boże, Królu w wysokości
Pieśń mszalna
---
TytułSLSiedl.DN
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
-309203
Cóż Ci, Jezu, damy
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
326598617
Boże, obdarz Kościół Twój
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
247591201
Chrystusowi cześć i chwała (1 - 2)
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
--615
Pierworodny spośród stworzeń
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
--624
Przez śmierć bolesną, Królu wiecznej chwały
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
TytułSLSiedl.DN
Sedébit Dóminus Rex in ætérnum
Antyfona na komunię
---
Idzie, idzie Bóg prawdziwy
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
276238644
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
-309203
Rzekł Pan do Pana mego
Dixit Dominus, w nawiązaniu do Antyfony na komunię
515.3779 d6.3
Pan Jezus już się zbliża (z 2 zwr)
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
286261293
Bądź pochwalon na wieki
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
272232634
Ja wiem, w Kogo ja wierzę (z 3 zwr)
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
-239645
Jezu, Królu najwdzięczniejszy
Jesu, Rex admirabilis,  w nawiązaniu do tajemnicy dnia
-313619
Królu mej duszy, drogi mój Panie
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
--621
Ciebie, Chryste, wyznajemy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście, Antyfony na komunię, Liturgii słowa i modlitw mszalnych
--616
TytułSLSiedl.DN
Błogosławiony i jedyny Władco
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
--308
Nieście chwałę, mocarze
Propozycja dla chóru, w nawiązaniu do tajemnicy dnia
---
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
W nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście
-779 h7.8
Alleluja, Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych
W nawiązaniu do tajemnicy dnia i Antyfony na wejście
-779 r6.15
Pan jest wielkim Bogiem
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
--328
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
--332
Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu Ojcu
W nawiązaniu do tajemnicy dnia
--318
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri, w nawiązaniu do tajemnicy dnia
511.5779 i6.11
Chwała, moc i dziękczynienie
--002
TytułSLSiedl.DN
Bóg nad swym ludem
-309203
Króluj nam, Chryste
328315620
Kłaniam się Tobie (4 zwr)
282251648
Niech żyje Jezus
-610337
Cóż Ci, Jezu, damy
326598617
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem + Ps 117
---
Christus vincit, Christus regnat
---
Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych
-639-
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
330-625
Panowanie Twoje trwa
---
Pod Twą obronę
256617229
Błogosław nas Boże wszystkich
 Z pieśni mszalnej: Boże, Królu w wysokości
---
My chcemy Boga
475638336
TytułSLSiedl.DN
Marian Sawa - Entrada Festiva
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
Denis Bédard - Wariacje nt. Christus Vincit
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
Carlotta Ferrari - Versi sopra Christus vincit
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
Robert Allworth - Prelude for Jesus Christ King & Saviour
Propozycja organowa poziom trudności: trudny 
---
J. S. Bach - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (BWV 632)
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
Max Reger - Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' (z "30 preludiów organowych")
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---