TytułSLSiedl.DN
Ciebie na wieki wychwalać będziemy
346327760
Która miała porodzić Boga w ludzkim ciele
 Mel.: Witaj, Królowa nieba
---
Zdrowaś, Maryja
391406892
Cześć Maryi, cześć i chwała
347329761
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie
349334768
Już od rana rozśpiewana
-343-
TytułSLSiedl.DN
Wielbij, duszo moja, Pana
511.8-6.8
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri 
511.5779 i6.11
Najwyższemu Panu chwała
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245-181
TytułSLSiedl.DN
Zdrowaś bądź, Maryja
Ave o Maria 
6529376
Zdrowaś, Maryja
391406892
Bądź pozdrowiona, pełna łaski
---
Weź w swą opiekę
381394872
Gwiazdo jasności
Nitida stella 
-336-