TytułSLSiedl.DN
Com przyrzekł Bogu (z 3 zwrotką)
(w nawiązaniu do Ewangelii)
-672207
Oto jest Baranek Boży
 (w nawiązaniu do Ewangelii)
--288
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie
(w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
22595309
Chwalcie Pana wszyscy
 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
24597206
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249592324
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie; w nawiązaniu do Antyfony na wejście
22595309
Głoś imię Pana
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren; w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-604211
Chwalcie Pana wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
24597206
Omnis terra adóret te, Deus
 Antyfona na wejście
---
TytułSLSiedl.DN
Ojcze z niebios
 (w nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego)
-611224
Ludu kapłański
 (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
283224217
Boże, zmiłuj się nad nami
249592324
Na stopniach Twego
 Zwrotki na wejście i na przygotowanie darów, w nawiązaniu do Kolekty
-690186
Boże, obdarz Kościół Twój
 W nawiązaniu do Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan
247591201
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Tygodnia Modlitw o jedność Chrześcijan
262634255
TytułSLSiedl.DN
Oto jest Baranek Boży
(w nawiązaniu do Ewangelii)
--288
O Panie, Tyś moim Pasterzem
(w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
255612282
Pan wieczernik przygotował
(w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
287262295
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
(w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5)
31613327
Oto święte Ciało Pana
 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
-260289
Ojciec nam powierzył Słowo
 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
284-654
Jezu, miłości Twej
 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
301245700
Jezu drogi, Tyś miłością
 (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16)
-243270
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
 W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5
-615228
O Panie, Tyś moim Pasterzem
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5
255612282
Pan wieczernik przygotował
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 23 (22), 5
287262295
Oto święte Ciało Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16
-260289
Ojciec nam powierzył Słowo
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 J 4, 16
284-654
Parásti in conspéctu meo mensam
 Antyfona na Komunię Ps. 22,5
---
Nos cognovimus
Antyfona na Komunię 1 J 4,16 
---
TytułSLSiedl.DN
Alleluja, zbawienie, chwała i moc
 (w nawiązaniu do Ewangelii)
-779 h7.8
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie
(w nawiązaniu do I czytania)
22595309
Głoś imię Pana
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren
(w nawiązaniu do I czytania)
-604211
Upadnij na kolana
36278683
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
Vous qui sur la terre habitez 
262634255
Przez chrztu świętego wielki dar
482676234
Com przyrzekł Bogu
-672207
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Dowolna pieśń nawiązująca do rozpoczynającego się Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
---