TytułSLSiedl.DN
O Patronko święta, w niebie
-579-
Głoś imię Pana
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 
-604211
Dziś radośnie wysławiamy
452578969
TytułSLSiedl.DN
Niechaj z nami będzie Pan
-609-
Boże, w dobroci (1-2)
248102202
Przykazanie nowe daję wam
183621300
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
TytułSLSiedl.DN
Pod Twą obronę
256617229
Błogosław, Panie, nas
242586334