TytułSLSiedl.DN
Stała Matka Boleściwa
Stabat Mater dolorosa 
-146541
Matko Najświętsza
363355805
Stabat Mater dolorosa
(Zoltàn Kodàly) Propozycja dla chóru
-716-
TytułSLSiedl.DN
O Matko miłościwa
374372838
Daj mi Jezusa
--762
Z dawna Polski Tyś Królową (2)
390402891
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje 
-689183
TytułSLSiedl.DN
Witaj, Matko uwielbiona
385152544
Witam Cię, witam
-282689
Ojciec nam powierzył Słowo
284-654
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Ten, co był na krzyżu zawieszony
Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje 
-689183
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Pan karmi nas
23701262
Chwila ciszy
---
Uwielbiaj, duszo moja
Magnificat 
511.7779 k6.7
TytułSLSiedl.DN
A pod krzyżem Matka stała
Stabat Mater dolorosa 
--537
Stabat Mater dolorosa
-716-
Witaj, Królowo, Matko miłosierdza
Salve Regina 
499805 j877