TytułSLSiedl.DN
Da pacem, Dómine, sustinéntibus te
Antyfona na wejście
- - -
Boże, obdarz Kościół Twój
Nie pomijając ostatniej zwrotki; w nawiązaniu do Antyfony na wejście
247 591 201
Boże, lud Twój
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
245 688 181
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 309 203
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
W nawiązaniu do Ewangelii
- 113 480
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Ewangelii
249 592 324
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Ewangelii
248 102 202
TytułSLSiedl.DN
Składamy Ci, Ojcze
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
293 697 238
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
131 112 237
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój; w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
245 688 181
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do II czytania
- 596 205
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181 692 210
Miłujcie się wzajemnie
- - -
Wszystko Tobie oddać pragnę
297 632 252
TytułSLSiedl.DN
Quam pretiósa est misericórdia tua, Deus
Antyfona na komunię
- - -
Oto święte Ciało Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
- 260 289
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
- - 281
Sław, języku, tajemnicę
Pange lingua gloriosi
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
515.2 160 672
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
294 274 671
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
- 275 020
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote; w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
298 283 693
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
Lauda Sion Salvatorem; w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
275 234 638
Jezu, miłości Twej
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
301 245 700
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
277 242 269
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8
253 608 216
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8
31 613 327
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36 278 683
Dzięki, o Panie
28 601 315
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34 622 331
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30 602 317