TytułSLSiedl.DN
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
34622331
Chwalcie Pana wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
24597206
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-604211
W majestacie na niebieskim tronie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
--690
Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
-240267
Niech się radują niebiosa i ziemia
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-2354
Tyś naszą drogą
 W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
-629-
TytułSLSiedl.DN
Jakże pójdziemy za Tobą, Chrystusie
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
-240267
Bliskie jest Królestwo Boże
W nawiązaniu do Liturgii słowa
12297464
Ojcze z niebios
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-611224
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Liturgii słowa
248102202
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do I czytania
253608216
Nawróć się, ludu, w pokorze
W nawiązaniu do I czytania i Ewangelii
-106472
Tyś naszą drogą
 W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego
-629-
TytułSLSiedl.DN
U drzwi Twoich stoję, Panie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6
296277680
Pójdź do Jezusa
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6
-618665
Przyjdźcie do mnie wszyscy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 34 (33), 6
-271235
Jezu, Tyś drogą
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12
---
Jezu drogi, Tyś miłością
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12
-243270
Ludu kapłański
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 8, 12
283224217
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Pieśń o Bożym Miłosierdziu
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Pieśń nawołująca do nawrócenia się
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Pieśń nawiązująca do Tygodnia modlitw o jedność Chrześcijan
---