Propozycje śpiewów - Ślub

 1. Uwagi ogólne
  1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich zawiera 3 formularze mszy za nowożeńców. Propozycje będą dotyczyły trzech formularzy na raz, jednak należałoby sprawdzić jak dany śpiew pasuje do danej antyfony.
  2. Oprócz mszy za nowożeńców MR zawiera msze w rocznicę małżeństwa - ogólna, w 25. i 50. rocznicę; podczas tych mszy świętych można śpiewać pieśni z propozycji ślubnych.
  3. W niedzielę lub uroczystość należy posłużyć się formularzem z danego dnia, zachowując błogosławieństwo małżonków oraz, zależnie od okoliczności, właściwą dla obrzędu formułę błogosławieństwa końcowego
  4. Podczas Liturgii Słowa można przeczytać 3 czytania. Nawet jeśli przepisy zabraniają użycia formularza mszy za nowożeńców można wziąć jedno czytanie z mszy za nowożeńców. Jest to jednak zakazane w: Triduum Paschalne; w uroczystości Narodzenia, Objawienia, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Pańskiego, Zesłania Ducha Świętego, w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości obowiązujące. W niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i niedziele zwykłe całą mszę można odprawić według formularza za nowożeńców, pod warunkiem, że we mszy nie uczestniczy wspólnota parafialna. Na mszy w dniu jubileuszu małżeństwa również obowiązuje te zasady.
  5. Należy zachować charakter takich okresów jak Adwent i Wielki Post (w śpiewach, utworach itp.)
  6. W czasie sprawowania liturgii małżeństwa nie wolno nikogo wyróżniać. Wyjątek stanowią władze świeckie (KL 32). Dotyczy to również śpiewów, modlitw, wystawności itp.
 2. Msza święta i obrzęd w świetle Rytuału i przepisów liturgicznych
  1. Podczas Mszy Świętej ZAKAZANE JEST wykonywanie piosenek i innych utworów o charakterze świeckim. Wyraźnie mówi o tym punkt 43. Instrukcji Musicam Sacram:
   43. Dlatego też sprawowanie niektórych Sakramentów i Sakramentaliów, które mają znaczenie szczególne w życiu całej społeczności parafialnej, jak: Bierzmowanie, Święcenia, Małżeństwo, Konsekracja kościoła czy ołtarza, egzekwie itp., o ile to możliwe, powinno być połączone ze śpiewem, tak by również podniosłość obrzędu przyczyniała się do większej skuteczności duszpasterskiej. Należy jednak pilnie czuwać nad tym, by dla rzekomego podniesienia uroczystości nie wprowadzać do obrzędów czegoś całkiem świeckiego lub niezgodnego z powagą kultu Bożego; dotyczy to szczególnie zawierania małżeństwa.
  2. Podczas ustalania śpiewów z nowożeńcami należy mieć na uwadzę powyższy przepis jak i wskazówkę o unikaniu wyróżnień. Życzenia można uwzględnić jeśli są zgodne z duchem liturgii.
  3. Melodie części stałych, Psalmu, aklamacji Alleluja winny być uroczyste.
  4. Podczas mszy świętej dopuszczone jest wykonywanie odpowiedniej muzyki organowej i instrumentalnej. Należy pamiętać, że nie każdy instrument jest dopuszczony do użytku w kościele (m.in. pianino, fortepian, gitara, perkusja). Trzeba również dbać o odpowiedni dobór utworu do danej części mszy świętej. Absolutnie wykluczone jest granie kompozycji Ave Maria na Komunię, Uwielbienie lub inne części mszy świętej. Adekwatnym miejscem dla tego typu utworu jest moment, gdzie nowożeńcy zawierzają się Matce Bożej (modlitwa ta występuje w niektórych kościołach).
  5. W czasie uroczystego wejścia małżonków do kościoła można grać odpowiedni utwór organowy. Nie należy jednak później opuścić pieśni na wejście.
  6. W niektórych wydawnictwach pojawiła się praktyka opuszczania Aktu Pokutnego. Jest ona błędna w myśl przepisów liturgicznych, ponieważ w procesji na początku mszy świętej nie uczestniczy cała wspólnota.
  7. Można zaśpiewać hymn Gloria.
  8. Podczas obrzędu, który następuje po homilii, wykonuje się hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź w konfiguracji - 1. zwrotka, następnie dowolna (2-5) i na końcu 6. Można wykonać ten hymn po łacinie.
  9. Jeśli podczas Komunii Świętej wykonuje się utwór organowy/instrumentalny/wokalny należy pamiętać o odczytaniu antyfony na komunię lub o zaśpiewaniu odpowiedniej pieśni. Pratyka ta nie jest do końca prawidłowa i lepiej utwór przenieść na Uwielbienie.
  10. W niektórych parafiach przed błogosławieństwem następuje akt zawierzenia małżonków Matce Bożej. Jeśli istnieje taka potrzeba wykonuje się odpowiednie śpiewy maryjne lub kompozycje, np. Ave Maria.
  11. Można udzielić uroczystego błogosławieństwa, gdzie po każdym wezwaniu odpowiada się: Amen.
  12. W czasie wyjścia pary młodej można wykonać odpowiedni utwór organowy. Można również wykonać odpowiednią kompozycje w ramach pieśni na zakończenie.
 3. Obrzędy sakramentu małżeństwa poza Mszą świętą

  Obrzędy sakramentu poza mszą świętą nie różnią się specjalnie od tych podczas mszy. Wejście przebiega bez zmian. Nie ma jednak aktu pokutnego i hymnu Gloria, gdyż nie jest to Msza Święta. Liturgia Słowa i liturgia sakramentu przebiegają bez zmian. Po liturgii sakramentu może odbyć się Komunia Święta jak i również można zakończyć cały obrzęd uroczystym lub zwykłym błogosławieństwem. Reasumując - funkcja organisty ogranicza się do śpiewu na wejście, śpiewu podczas liturgii oraz śpiewu na zakończenie. Można również wykonać odpowiednie kompozycje, tak jak podczas obrzędu ślubu na Mszy Świętej.

 4. Obrzędy zawarcia małżeństwa między osobą należącą do Kościoła Katolickiego a osobą nieochrzczoną

  Obrzędy sprawuje się poza Mszą Świętą. Rozpoczyna je procesyjne wejście lub też krótkie wejście od zakrystii. Śpiewa się wtedy odpowiedni śpiew lub wykonuje odpowiednią kompozycje. Po obrzędach powitania następuje Liturgia Słowa według normalnego porządku. Liturgia sakramentu również przebiega bez zmian. Na końcu udziela się błogosławieństwa.

 5. Msza z okazji jubileuszu małżeństwa

  Najprościej rzecz ujmując msza ta nie różni się formą od mszy za nowożeńców. Czasem opuszcza się obrzęd odnowienia przysięgi małżeńskiej. Liturgię słowa można zaczerpnąć z Obrzędów Sakramentu Małżeństwa. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań zachowuje się wszystkie procesje przewidziane w rytuale. Pieśni, które również można zaczerpnąć z propozycji na mszę za nowożeńców, powinny podkreślać wieczność miłości i związku małżeńskiego.

Ślub w kościele- Public Domain CC0
TytułSLSiedl.DN
Będę Cię wielbił, mój Panie
241451195
Boże, w dobroci
248457202
Boże, zmiłuj się nad nami
249509324
Ojcze z niebios
-481224
Pod Twą obronę
256484229
Pójdźmy do Pana
-487232
Spojrzyj z nieba wysokiego
-494239
TytułSLSiedl.DN
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181570210
Miłujcie się wzajemnie
---
Przykazanie nowe daję wam
183490299
Ubi caritas
Wersja gregoriańska
184--
Wszystko Tobie oddać pragnę
297503252
Niechaj z nami będzie Pan
-478-
TytułSLSiedl.DN
Bóg jest miłością
--261
Jeden chleb
277242269
Miłujcie się wzajemnie
---
O dobry Jezu mój
--278
O Panie, Ty nam dajesz
--281
Panie, dobry jak chleb
-261290
Przykazanie nowe daję wam
183490299
Skosztujcie i zobaczcie
35519301
TytułSLSiedl.DN
Dziękczynne pieśni śpiewajmy wspólnie
-576314
Dzięki, o Panie
28468315
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30469317
Dziękujmy Mu za miłość
---
TytułSLSiedl.DN
Błogosław, Panie, nas
242452334
Dozwól im, Panie
---
Panie, tu do Twych stóp
---
Pobłogosław, Jezu drogi
308216721
Zdrowaś, Maryja (3,5)
391363892
TytułSLSiedl.DN
R. Wagner - Marsz weselny z opery "Lohengrin"
---
F. Mendelssohn-Bartholdy - Marsz weselny ze "Snu nocy letniej"
---
Ave Maria
Różne opracowania, np. Bach-Gounod, Schubert, Alain, Caccini/Vavilov, Lorenc, Seroka, Liszt, Franck, Vierne
---
J. S. Bach - Aria na strunie G
---
J. Pachelbel - Canon in D---
M.-A. Charpentier - Te Deum
---
J. Clarke - The Prince of Denmark's March
---
C. Franck - Panis Angelicus
---
 • LEGENDA
 • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
 • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 1987, wyd. XXXIX
 • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


Opracował: Adam Bigosiński