XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (2020-10-18)


TytułSLSiedl.DN
Ego clámavi, quóniam exaudísti me, Deus
Antyfona na wejście
---
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
253608216
Być bliżej Ciebie chcę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-594204
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska
 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
259626-
Spojrzyj z nieba wysokiego
 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
-625239
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
-619232
Pan, mój Wódz i Pasterz mój
 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
-615228
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie
(w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
22595309
Władysław Żeleński - Preludium nr 23, na temat pieśni "Kto się w opiekę"
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
TytułSLSiedl.DN
Głoś imię Pana
W nawiązaniu do Liturgii słowa
-604211
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Liturgii słowa
249592324
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Liturgii słowa
181692210
Spraw Ojcze, aby wszyscy wierzący w Ciebie
W nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Pan nie opuszcza nigdy
 (w nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego)
-616329
Petr Eben - Ad Offertorium (NUTY)
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
TytułSLSiedl.DN
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
-264290
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
-704013
Hymn etiopski
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
---
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua
(w nawiązaniu do Antyfony a komunie Mk 10, 45)
294274671
Sław, języku, tajemnicę
Pange lingua gloriosi
(w nawiązaniu do Antyfony a komunie Mk 10, 45)
515.2160672
Jezu, miłości Twej
 (w nawiązaniu do Antyfony a komunie Mk 10, 45)
301245700
O niewysłowione szczęście
 (w nawiązaniu do Antyfony a komunie Mk 10, 45)
307296717
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote
(w nawiązaniu do Antyfony a komunie Mk 10, 45)
298283693
Jam jest chleb życia
 (w nawiązaniu do Antyfony a komunie Ps 33 (32), 18-19)
---
Panie, pragnienia ludzkich serc
 (w nawiązaniu do Antyfony a komunie Ps 33 (32), 18-19)
32265292
Jezusa ukrytego
 (w nawiązaniu do Antyfony a komunie Ps 33 (32), 18-19)
279247647
Ecce óculi Dómini super timéntes eum
Antyfona na komunię
- - -
Fílius hóminis venit
Antyfona na komunię
- - -
David Robert Munro - Communion (z "Sunday Musings for the Harmonium or American Organ")
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy
---
Franklin D. Ashdown - Preludium chorałowe nt. "O Bread of Life from Heaven"
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń ku czci NMP
---
Zawitaj, Matko Różańca świętego
389404889
Zawitaj, Królowo Różańca świętego
388403888
Królowo Różańca świętego
---
Boże, zmiłuj się nad nami
249 592 324
Niechaj z nami będzie Pan
- 609 -
Petr Eben - Finale (z "Nedělní Hudba")
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006Zaloguj się, aby dodać komentarz!