Niedziela (2019-09-15)


TytułSLSiedl.DN
Da pacem, Dómine, sustinéntibus te
Antyfona na wejście
- - -
Boże, obdarz Kościół Twój
Nie pomijając ostatniej zwrotki; w nawiązaniu do Antyfony na wejście
247 591 201
Boże, lud Twój
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
245 688 181
Bóg nad swym ludem
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 309 203
Wstanę i pójdę do mojego Ojca
W nawiązaniu do Ewangelii
- 113 480
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Ewangelii
249 592 324
Boże, w dobroci
W nawiązaniu do Ewangelii
248 102 202
TytułSLSiedl.DN
Składamy Ci, Ojcze
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
293 697 238
Serce me do Ciebie wznoszę
W nawiązaniu do Modlitwy nad darami
131 112 237
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój; w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
245 688 181
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
W nawiązaniu do II czytania
- 596 205
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
181 692 210
Miłujcie się wzajemnie
- - -
Wszystko Tobie oddać pragnę
297 632 252
TytułSLSiedl.DN
Quam pretiósa est misericórdia tua, Deus
Antyfona na komunię
- - -
Oto święte Ciało Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
- 260 289
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
- - 281
Sław, języku, tajemnicę
Pange lingua gloriosi
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
515.2 160 672
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
294 274 671
To Ty, o Panie, Chlebie nasz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
- 275 020
Zbliżam się w pokorze
Adoro te devote; w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
298 283 693
Chwal, Syjonie, Zbawiciela
Lauda Sion Salvatorem; w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
275 234 638
Jezu, miłości Twej
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
301 245 700
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało
W nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16
277 242 269
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8
253 608 216
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8
31 613 327
TytułSLSiedl.DN
Upadnij na kolana
36 278 683
Dzięki, o Panie
28 601 315
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34 622 331
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
30 602 317
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006


TytułSLSiedl.DN
Stała Matka Boleściwa
Stabat Mater dolorosa 
-146541
Matko Najświętsza
363355805
Stabat Mater dolorosa
(Zoltàn Kodàly) Propozycja dla chóru
-716-
TytułSLSiedl.DN
O Matko miłościwa
374372838
Daj mi Jezusa
--762
Z dawna Polski Tyś Królową (2)
390402891
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje 
-689183
TytułSLSiedl.DN
Witaj, Matko uwielbiona
385152544
Witam Cię, witam
-282689
Ojciec nam powierzył Słowo
284-654
Witaj, Chrystusowe Ciało
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Ten, co był na krzyżu zawieszony
Z pieśni mszalnej: Co nam nakazuje 
-689183
TytułSLSiedl.DN
Chrystus Pan karmi nas
23701262
Chwila ciszy
---
Uwielbiaj, duszo moja
Magnificat 
511.7779 k6.7
TytułSLSiedl.DN
A pod krzyżem Matka stała
Stabat Mater dolorosa 
--537
Stabat Mater dolorosa
-716-
Witaj, Królowo, Matko miłosierdza
Salve Regina 
499805 j877
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006

Zaloguj się, aby dodać komentarz!