Niedziela (2019-08-18)


TytułSLSiedl.DN
Protéctor noster, áspice, Deus
Antyfona na wejście
---
Spojrzyj z nieba wysokiego
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-625239
Na stopniach Twego
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-690186
Boże, zmiłuj się nad nami
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249592324
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie 
22595309
Boże, kocham Cię
 W nawiązaniu do Kolekty
244589199
Jak miłe przybytki
 W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-605630
TytułSLSiedl.DN

Kto się w opiekę
W nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego
253608216
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska
 W nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego
259626-
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
W nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego
-619232
Ludu kapłański
W nawiązaniu do II czytania
283224217
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
W nawiązaniu do Ewangelii
-593-
Pan nie opuszcza nigdy
W nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego
-616329
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Kolekty
181692210
Składamy Ci, Ojcze
293697238
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
TytułSLSiedl.DN
Apud Dóminum misericórdia
Antyfona na komunię
---
Jam jest Chlebem żywym
W nawiązaniu i Antyfony na komunię J 6, 51
-241268
Panie, dobry jak chleb
W nawiązaniu i Antyfony na komunię J 6, 51
-264290
Przyjdźcie do mnie wszyscy
W nawiązaniu i Antyfony na komunię J 6, 51
-271235
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu i Antyfony na komunię J 6, 51
35273301
Ojciec nam powierzył Słowo
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 51
284-654
Pokładam w Panu ufność mą
Ps 130(129); w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7
-110230
Dziękujcie Panu, bo jest dobry
Ps 130(129); w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7
---
Pieśń wdzięczności śpiewaj Panu
Ps 130(129); w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7
33-330
Dziękujmy Mu za miłość
Ps 130(129); w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 130 (129), 7
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006Zaloguj się, aby dodać komentarz!