ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA (2023-05-29)

TytułSLSiedl.DN
Weź w swą opiekę
381 394 872
W Wieczerniku zgromadzeni
 W nawiązaniu do antyfony na wejście - Tajemnice chwalebne 3 zw.
---
TytułSLSiedl.DN
Królowej Anielskiej śpiewajmy
358 344 786
Maryjo, ja Twe dziecię
- 348 793
Pełna świętości i pobożności
- 377 844
Maryjo z dnia Zwiastowania (12-13)
w nawiązaniu do Ewangelii J 19, 25-27
- - -
Sławna Matko Zbawiciela (1-3)
w nawiązaniu do Ewangelii Łk 1, 26-38
- - 860
TytułSLSiedl.DN
Bądźże pozdrowiona
273 233 635
Daj mi, Jezusa
- - 762
Pan zstąpił z nieba
288 - 659
Chrystus Pan karmi nas
wówczas nie ma Pieśni Maryi na uwielbienie
23 701 262
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006