V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (2023-03-26)

TytułSLSiedl.DN
Panie, co mieszkasz na wysokim niebie
 w nawiązaniu do Antyfony na wejście
--461.1
Przystąpię do ołtarza Bożego (1-5)
 w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-621236
Zmiłuj się, Boże
 w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-117485
O Boże mój, o Zbawicielu mój
 w nawiązaniu do Antyfony na wejście
-107473
Krzyżu mój, Krzyżu
 w nawiązaniu do Kolekty
-130502
Zmiłuj się, Panie
 w nawiązaniu do Antyfony na wejście
--536
Wstań, który śpisz
 w nawiązaniu do Liturgii słowa
--481
Iudica me Deus
 Antyfona na wejście Ps. 43, 1-2
---
TytułSLSiedl.DN
Króla wznoszą się znamiona
Vexilla Regis
w nawiązaniu do Liturgii słowa
145128499
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel
 w nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Pokładam w Panu ufność mą
 w nawiązaniu do Liturgii słowa
-110230
Drzewo krzyża surowe
Propozycja dla chóru
w nawiązaniu do Liturgii słowa
---
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
 w nawiązaniu do Liturgii słowa
-673178
Bądź mi litościw, Boże nieskończony
Miserere mei Deus
w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
12196463
Pójdź do Jezusa
 w nawiązaniu do Modlitwy nad darami
-618665
TytułSLSiedl.DN
Jam jest chleb życia
 w nawiązaniu do Antyfony na komunię
---
Jam jest chlebem żywym
w nawiązaniu do Antyfony na komunię
-241268
Witam Cię, witam
w nawiązaniu do Antyfony na komunię
-282689
O Krwi najdroższa
w nawiązaniu do Modlitwy po komunii
152137513
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię
-239645
Amen, amen dico vobis
 Antyfona na Komunię J 12,24-25 jeśli odczytano inną Ewangelię
---
Omnis qui vivit et credit in me
Antyfona na Komunię J 11, 26
 
---
TytułSLSiedl.DN
Wisi na krzyżu (1-2, 6-7)
157149531
A pod krzyżem Matka stała
Stabat Mater dolorosa 
--537
Ogrodzie oliwny
150138510
W krzyżu cierpienie
158148532
Zawitaj, Ukrzyżowany
159153534
Króla wznoszą się znamiona
Vexilla Regis 
145128499
O Głowo, uwieńczona
O Haupt voll Blut und Wunden 
-136-
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz
141120487
TytułSLSiedl.DN
Carlotta Ferrari - "Via Crucis" 
Poziom trudności: łatwy 
---
Marian Sawa - "Któryś za nas cierpiał rany"
Poziom trudności: średni 
---
Johann Pachelbel - "O Mensch bewein dein Sünde gross"
Poziom trudności: średni 
---
Johann Pachelbel - "O Lamm Gottes unschuldig"
Poziom trudności: średni
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006