W archidiecezji krakowskiej, w Krakowie i w Kętach: UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA, głównego patrona archidiecezji i miasta (2021-10-20)

TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Być bliżej Ciebie chcę
-594204
Przystąpię do ołtarza Bożego
-621236
Składamy Ci, Ojcze
293697238
Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
-226-
TytułSLSiedl.DN
Złącz, Panie, miłujących Cię
Vous qui sur la terre habitez 
262634255
Bóg nad swym ludem
-309203
Kapłanów swoich dał nam Bóg
--738
Ludu kapłański
283224217
Idźcie na cały świat
-222212
Dowolna pieśń ku czci NMP Różańcowej
- - -