XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA (2021-10-17)

TytułSLSiedl.DN
Ego clámavi, quóniam exaudísti me, Deus
Antyfona na wejście
- - -
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do antyfony na wejście
253 608 216
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska
W nawiązaniu do antyfony na wejście
259 626 -
W mądrość przedwieczną
W nawiązaniu do antyfony na wejście
- - -
Spojrzyj z nieba wysokiego
W nawiązaniu do antyfony na wejście
- 625 239
Pójdźmy do Pana z winnym pokłonem
W nawiązaniu do antyfony na wejście
- 619 232
Pan mój Wódz i Pasterz mój
W nawiązaniu do antyfony na wejście
- 615 228
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie, w nawiązaniu do antyfony na wejście
22 595 309
Władysław Żeleński - Preludium nr 23, na temat pieśni "Kto się w opiekę"
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy 
---
TytułSLSiedl.DN
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do Ewangelii
183 621 300
Ubi caritas et amor
Wersja gregoriańska, w nawiązaniu do Ewangelii
184 - -
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do Ewangelii
181 692 210
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój, w nawiązaniu do modlitwy nad darami
245 688 181
Przyjmij, o Najświętszy Panie
W nawiązaniu do modlitwy nad darami
- 695 -
Petr Eben - Ad Offertorium (NUTY)
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
TytułSLSiedl.DN
Ecce óculi Dómini super timéntes eum
Antyfona na komunię
- - -
Fílius hóminis venit
Antyfona na komunię
- - -
O Panie, Ty nam dajesz
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
- - 281
Sławcie usta Ciało Pana
Pange lingua, W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
294 274 671
Sław, języku, tajemnicę
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
515.2 160 672
O niewysłowione szczęście
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
307 296 717
Kłaniam się Tobie
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Mk 10, 45
282 251 648
Jam jest chleb życia
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 33 (32), 18-19
- - -
Panie, pragnienia ludzkich serc
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 33 (32), 18-19
32 265 292
Karmisz, Panie, nas swym Ciałem
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 33 (32), 18-19
- 250 -
Jezusa ukrytego
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 33 (32), 18-19
279 247 647
David Robert Munro - Communion (z "Sunday Musings for the Harmonium or American Organ")
Propozycja organowa - poziom trudności: łatwy
---
Franklin D. Ashdown - Preludium chorałowe nt. "O Bread of Life from Heaven"
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
TytułSLSiedl.DN
Niech żyje Jezus
- 610 337
Jezu, ufam Tobie
- 200 -
Boże, zmiłuj się nad nami
249 592 324
Niechaj z nami będzie Pan
- 609 -
Dowolna pieśń ku czci NMP Różańcowej
- -  -
Petr Eben - Finale (z "Nedělní Hudba")
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
TytułSLSiedl.DN
J. S. Bach - I sonata triowa (BWV 525)
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
Jan Pieterszoon Sweelinck - Hexachord Fantasia
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---
Cesar Franck - Pièce Héroïque
Propozycja organowa - poziom trudności: trudny 
---
Jehan Alain - Choral Phrygien
Propozycja organowa - poziom trudności: średni 
---