VI NIEDZIELA WIELKANOCNA (2021-05-09)

TytułSLSiedl.DN
Idźcie na cały świat
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-222212
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
249592324
Alleluja, żyw już jest (1-4, 7)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - 549
Otrzyjcie już, łzy płaczący (1, 4-5)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
198 188 563
Złóżcie troski, żałujący
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 196 577
Głoś Imię Pana
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 604 211
Vocem iucunditatis annuntiate
Antyfona na wejście
- - -
TytułSLSiedl.DN
Boże, zmiłuj się nad nami
W nawiązaniu do I czytania i Psalmu responsoryjnego
249592324
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do II czytania i Ewangelii
183621300
Ubi caritas et amor
Wersja gregoriańska - w nawiązaniu do II czytania i Ewangelii
184--
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do II czytania i Ewangelii
-760261
Miłujcie się wzajemnie
W nawiązaniu do II czytania i Ewangelii
---
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do II czytania i Ewangelii
181692210
Złącz, Panie, miłujących Cię
Vous qui sur la terre habitez 
262634255
TytułSLSiedl.DN
Bóg kiedyś stał się jednym z nas
Nie pomijając 5 zwrotki - w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 14, 15-16
-593-
Bóg jest miłością
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 14, 15-16
-760261
Jezu drogi, Tyś miłością
W nawiązaniu do Antyfony na komunię J 14, 15-16
-243270
Zstąp, Duchu Przenajświętszy
W nawiązaniu do Antyfony na komunię i Liturgii słowa
226 219 595
O święta Uczto, Uczto wspólnoty
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- - 285
Ojciec nam powierzył Słowo
W nawiązaniu do Liturgii słowa
284 - 654
Si dilígitis me, mandáta mea serváte
 Antyfona na Komunię
---