2022-08-07

TytułSLSiedl.DN
Réspice, Dómine, in testaméntum tuum
Antyfona na wejście
- - -
Szczęśliwy, kogo Opatrzność Boska
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
259 626 -
Kto się w opiekę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
253 608 216
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 588 263
Spojrzyj z nieba wysokiego
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 625 239
Boże, dlatego dałeś nam życie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
243 587 -
Boże, którego dobroć
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - -
Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia (LG)
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - -
TytułSLSiedl.DN
Ty, któryś słowem
W nawiązaniu do Kolekty
- - -
Wierzymy w Ciebie, Chryste
W nawiązaniu do II czytania
- - 246
Panie, umocnij wiarę naszą
W nawiązaniu do II czytania
- 614 227
Pan blisko jest
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- 768 -
Ciebie całą duszą pragnę
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- 588 263
TytułSLSiedl.DN
Réspice, Lauda, Ierúsalem, Dóminum
Antyfona na komunię
- - -
Jam jest chleb życia
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51
- - -
Jam jest Chlebem żywym
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51
- 241 268
Dałeś nam Chleb z nieba
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51
- - 264
O święta Uczto, tu swoim Ciałem
W nawiązaniu do Ewangelii i Antyfony na komunię J 6, 51
- 258 284
Jerozolimo, chwal Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 147 B, 1. 3 (147, 12. 14)
- 781 g 83.9
Alleluja - chwalcie Pana
W nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 147 B, 1. 3 (147, 12. 14)
- - 193
Ja wiem, w Kogo ja wierzę
W nawiązaniu do Liturgii słowa
- 239 645
TytułSLSiedl.DN
Skosztujcie i zobaczcie
W nawiązaniu do Modlitw mszalnych
35 273 301
Całym Cię sercem chwalić będę, Panie
Confitebor tibi Domine; W nawiązaniu do Modlitw mszalnych
- 779 6.4
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34 622 331
Dzięki, o Panie
28 601 315
Dzięki, o Boże Ojcze
- - -
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006