2022-05-15

TytułSLSiedl.DN
Alleluja! Biją dzwony
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
191173545
Zmartwychpowstał Pan prawdziwie
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
-197579
Niech się radują niebiosa i ziemia
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- 2 354
Alleluja, żyje Pan
- 177 -
Wykrzykuj, ziemio, głośno
W nawiązaniu do Antyfony na wejście
- - -
Nasze plany i nadzieje
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i Ewangelii
- 205 -
Cantate Domino canticum novum
Antyfona na wejście
---
TytułSLSiedl.DN
Otrzyjcie już łzy, płaczący
198188563
Złóżcie troski, żałujący 
Pone luctum 
-196577
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
W nawiązaniu do II czytania i Ewangelii
181692210
Przykazanie nowe daję wam
W nawiązaniu do II czytania i Ewangelii
183621300
Złącz, Panie, miłujących Cię
W nawiązaniu do Ewangelii
262634255
TytułSLSiedl.DN
Dzięki, Tobie, Boże, w tej chwili składamy (1-2, 4)
- - 316
Wszystko, co żyje, niech wielbi
- - 333
Bądź uwielbiony miłosierny Boże
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i Ewangelii
- 199 -
O Boże, dzięki Ci składamy
W nawiązaniu do Psalmu responsoryjnego i Ewangelii
- 704 013
TytułSLSiedl.DN
Wesel się, Królowo miła
Regina caeli laetare
201191570
Dowolna pieśń wielkanocna
---
Już Zbawiciel, Jezus żyje
- 181 -
Przez Twoje święte zmartwychpowstanie
199 190 565
Regina caeli laetare
200719568
TytułSLSiedl.DN
T. Frederick H. Candlyn - Preludium wielkanocne oparte na temacie "O Filii et Filiae" (Easter prelude based on "O Filii et Filiae")
Poziom trudności: średni 
---
Pierre Dandrieu - "O Filii et Filiæ" (z "Noëls, O Filii, Chansons de Saint Jacques, Stabat Mater, et Carillons.")
Poziom trudności: średni 
---
Jean-François Dandrieu - Variations sur le thème "O Filii et filiæ"
Poziom trudności: trudny 
---
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006