ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - 2023-05-31

TytułSLSiedl.DN
Zdrowaś, Maryja (1-2,7)
391406892
Matko niebieskiego Pana
364356808
Idziesz z pośpiechem przez góry wysokie
---
Cześć Maryi, cześć i chwała
347329761
Błogosławiona jesteś, Maryjo
343322751
Zdrowaś bądź, Maryja
Ave o Maria 
6529376
TytułSLSiedl.DN
Wielbij, duszo moja, Pana
511.8-6.8
Chwalcie, o dziatki
Laudate pueri 
511.5779 i6.11
Uwielbiaj, duszo moja
Magnificat 
511.7779 k6.7
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006