Środa IV tygodnia Wielkiego Postu - 2023-03-22

TytułSLSiedl.DN
Duszo Chrystusowa
Anima Christi 
126237265
U drzwi Twoich stoję, Panie
296277680
Ojcze, Boże wszechmogący
151139511
Bóg nad swym ludem
-309203
TytułSLSiedl.DN
Chwila ciszy
---
TytułSLSiedl.DN
Dowolna pieśń pasyjna
---
Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie
15514464.3
Najwyższego majestatu Panie
Z pieśni mszalnej: Do Ciebie, odwieczny Panie 
-105-
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006