Czwartek XIII tygodnia Okresu Zwykłego - 2022-06-30

TytułSLSiedl.DN
Cały świat niech śpiewa tę pieśń
Terre entière chante ta joie 
22595309
Boże, zmiłuj się nad nami
249592324
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
34622331
TytułSLSiedl.DN
Z rąk kapłańskich
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245688181
Chrystus, Chrystus, to nadzieja
-596205
Pójdź do Jezusa
-618665
Boże mocny, Boże cudów
246590200
TytułSLSiedl.DN
Najwyższemu Panu chwała
Z pieśni mszalnej: Boże, lud Twój 
245-181
Pan nie opuszcza nigdy
-616329
Upadnij na kolana
36278683
  • LEGENDA
  • SL - Śpiewnik Liturgiczny, 1998
  • Siedl. - Śpiewnik ks. J. Siedleckiego, 2015, wyd. XLI
  • DN - Śpiewnik Droga do Nieba, 2006