Kościół św. Wojciecha Osieczany (woj. małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument został zbudowany przez Tomasza Falla ze Szczyrzyca (świadczy o tym syngatura umiejscowiona pomiędzy manuałami). Powstał w 1911 roku dla kościoła w Drogini. W roku 1974, w związku z decyzją o budowie zbiornika wodnego, zdecydowano o przeniesieniu położonych na terenie zalewowym: kościoła parafialnego, plebanii i budynków gospodarczych z Drogini do Osieczan, a 6 sierpnia 1979 r. otrzymano pozwolenie na budowę obecnego budynku kościoła. W roku 1986 rozpoczęto demontaż wyposażenia starego kościoła. Organy w nowym kościele zostały ponownie złożone w 1994 roku i ustawione na platformie znajdującej się na chórze. Podczas montażu otrzymały one nową dmuchawę elektryczną, która znajduje się pod platformą. Stół gry jest wbudowany w lewy bok szafy organowej, a grający siedzi bokiem do prezbiterium.

Skala manuałów: C-f3; skala pedału: C d1.

Budowniczy
Tomasz Fall
Rok zakończenia budowy
1911
Liczba głosów
13
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Mixtura1. Amabilis 8'1. Subbas 16'
2. Rohrflote 8'2. Flauto Major 8'2. Flauto 8'
3. Fugara 4'3. Salicional 8'3. Cello 8'
4. Gamba 8'4. Vox Celeste 8'
5. Octawa 4'
6. Principal 8'
Pomoce
Połączenie Manuał - Pedał
Stół gry

Stół gry
Opracował(a): Paweł Pajor
Źródło: Oględziny własne 4.10.2014
Data budowy i nazwy głosów pedałowych za: Ernest Kubala, "Organmistrz Tomasz Fall", Kraków 1984 (maszynopis pracy magisterskiej)


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:26


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Dodaj własny!

Zaloguj się, aby dodać komentarz!