Kościół św. Wojciecha Modlnica (woj. małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Drewniany kościół parafialny w Modlnicy został wzniesiony w drugiej połowie XVI w. na miejscu poprzedniej świątyni. W aktach wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w 1727 r. odnotowano istnienie zniszczonego, czterogłosowego instrumentu (zapewne pozytywu). Później kościół wyposażono w nowy pozytyw o siedmiu głosach, lecz i ten instrument uległ destrukcji. Planowano go wyremontować na początku lat 30. XIX w., jednak śmierć proboszcza przeszkodziła w realizacji tego zamierzenia. W 1835 r. krakowski organmistrz Błażej Głowacki rozebrał zniszczony instrument, pozostawiając jedynie prospekt z piszczałkami cynowymi. Za tą strukturą umieszczono pięciogłosowy pozytyw szkatulny (używany?), kupiony w 1834 r. w Krakowie za sumę 432 zł polskich. Było to rozwiązanie tymczasowe. Niedługo później (według niepewnej informacji z dostępnych opracowań – w 1844 r.) sprawiono nowy pozytyw, zachowany do dnia dzisiejszego. Przed 1985 r. Henryk Siedlar z Krakowa wyremontował instrument i dobudował dwugłosową sekcję pedału.

Instrument 10-głosowy, o trakturze mechanicznej, z wbudowanym stołem gry o 1 manuale (C-c3) i pedale (C-c1).

Prospekt organowy architektoniczny, późnoklasycystyczny, jednosekcyjny, z pojedynczym polem piszczałkowym ujętym rzeźbioną imitacją draperii.

Rok zakończenia budowy
1844 (?)
Liczba głosów
10
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Pryncypał 8'1. Subbas 16'
2. Flet większy 8'2. Chorałbas 4'
3. Salicet 8'
4. Oktawa 4'
5. Flet mniej[szy] 4'
6. Flageolet 2'
7. Kwinta 1 1/3'
8. Mixtura 2x
Pomoce
Tremolo
Stół gry

Stół gry


Opis na medal

Powyższy artykuł został uznany przez Redakcję jako wzorcowy. Jest to szczególne wyróżnienie dla profesjonalnych opisów instrumentów: opartych o bogatą bibliografię oraz wizję lokalną, posiadających wyczerpujący i ciekawy opis, udokumentowanych zdjęciami w wysokiej rozdzielczości oraz powstałych z dbałością o szczegóły. Opis posiadający to wyróżnienie jest wzorem dla wszystkich innych i powinien być przez nie naśladowany. Potwierdza również wiedzę i umiejętności autora w zakresie analizy budowy instrumentu.


Opracował(a): Piotr Matoga
Źródło: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie: inwentarz i akta parafialne parafii w Modlnicy.
Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie: karta ewidencyjna zabytkowych organów w Modlnicy, opr. E. Kubala, 1985.
Opracowanie: B. Krasnowolski [i in.], "Stan ewidencji zabytkowych organów i prospektów organowych województwa krakowskiego" [w:] "Materiały i sprawozdania konserwatorskie", red. M. Kornecki, Kraków 1975.


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:22


Zaloguj się, aby dodać komentarz!