Kościół Matki Bożej Różańcowej (Chropaczów) Świętochłowice (śląskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W 1937 roku w kościele stanął pierwszy w jego historii instrument piszczałkowy. Organy te zostały zbudowane przez firmę Rieger (opus 2770). Miały 32 głosy realne oraz w pełni pneumatyczną trakturę gry i rejestrów. Recital po poświęceniu instrumentu wykonał światowej sławy polski kompozytor i organista-wirtuoz Feliks Nowowiejski (1877-1946). Organy bardzo ucierpiały z powodu szkód górniczych w latach 1954 -1957 bardzo ucierpiały m.in. organy. Po upływie trzech miesięcy po remoncie kościoła przystąpiono do ich reperacji. Jednak mimo wzmocnionych fundamentów stan kościoła nadal się pogarszał, dlatego już w 1964 roku musiał zostać zamknięty i zakazano sprawowania w nim kultu. Po pokonaniu licznych trudności z władzami politycznymi, ostatecznie 22 maja 1964 roku wydano pismo zezwalające na budowę zastępczego obiektu, który głównie miał służyć jako magazynowe zabezpieczenie wystroju kościoła parafialnego. Już 26 grudnia 1964 r. bp Herbert Bednorz dokonał poświęcenia zastępczego miejsca kultu. Kościół ten poświęcono pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza.

W lipcu 1972 r. rozpoczęły się prace związane z przeniesieniem organów Riegera z zagrożonego kościoła parafialnego do kościoła zastępczego. Prace wykonał na podstawie ekspertyzy Okręgowej Komisji do Spraw Szkód Górniczych organmistrz Ferdynand Suchy z Ustronia. Kościół zastępczy służył parafianom do tragicznego pożaru 15 czerwca 1975 r., podczas którego doszczętnie spłonął wraz z całym wyposażeniem. Po wspaniałych organach nie pozostało nic, co mogłoby posłużyć do ich rekonstrukcji lub odbudowie.

Po odbudowie kościoła zastępczego pojawiła się konieczność budowy nowych organów piszczałkowych. 20-głosowy istniejący do dziś instrument zbudował również Ferdynand Suchy. 

Po latach przystąpiono do odbudowy i remontu dużego kościoła parafialnego. Po roku 1982 świątynia była gotowa do rekonstrukcji zabytkowego wnętrza oraz wyposażenia. Od początku tych prac planowano budowę nowych organów i powoli gromadzono fundusze i materiały na ten cel.

Obecne organy zbudowała firma Bronisława Cepki z Popowa k.Wronek, a dyspozycję zaprojektował wybitny polski organista prof. Julian Gembalski. Instrument chropaczowskiego kościoła ma mechaniczną trakturę gry i elektryczną trakturę rejestrów. Zakres klawiatur ręcznych (manuałów): C-a3; zakres klawiatury nożnej (pedału): C-f1. Największe piszczałki o stopażu 16' mają ok. 6 metrów wysokości, natomiast najmniejsze, należące do głosu Cymbel – kilka centymetrów. Instrument ma w sumie 5 miechów pływakowych (dwa dla sekcji pedału, dwa dla manuału I oraz jeden dla manuału II) .

Obecnie instrument jest w dobrym stanie technicznym, jednak występują pewne usterki w postaci problemów z elektromagnesami rejestrowymi. Nie działają następujące rejestry: Kwintbas 10 2/3', Oktawbas 8' oraz Pommer 16'. Organy są w dobrej kondycji m.in. dzięki dbaniu i stałemu używaniu w trakcie mszy i sporadycznych koncertów. 

Budowniczy
Bronisław Cepka
Rok zakończenia budowy
1999
Stan instrumentu
Dobry
Liczba głosów
32
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
elektryczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 16'1. Pommer 16' 51. Pryncypałbas 16'
2. Pryncypał 8'2. Pryncypał rogowy 8'2. Subbas 16'
3. Gamba 8'3. Aeolina 8'3. Kwintbas 10 2/3'
4. Gedakt 8' 14. Gedakt 8'4. Oktawbas 8'
5. Oktawa 4'5. Pryncypał 4'5. Fletbas 8'
6. Flet kryty 4' 26. Salicet 4'6. Chorałbas 4'
7. Flet leśny 2'7. Rurflet 4' 67. Mixturbas 3-ch 2 2/3'
8. Kornet 5-ch 2 2/3' 38. Nasard 2 2/3'8. Trompet 8'
9. Mixtura 5-ch 2' 49. Pryncypał 2'9. Puzon 16'
10. Cymbel 3-ch 1/2'10. Tercja 1 3/5'
11. Trąba 8'11. Mixtura 4-ch 1 1/3'
12. Obój 8'
Pomoce
Połączenia: II-I, I-P, II-P
Tremolo manuału II
Włącznik głosów językowych
Kombinacje stałe: Piano, Forte, Pleno
Przypisy
1) w rzeczywistości Rurflet 8'
2) w rzeczywistości Szpicflet 4'
3) w rzeczywistości 2-4 ch.
4) w rzeczywistości 4 ch.
5) w rzeczywistości Bordun 16'
6) w rzeczywistości Koppelflet 4'
Stół gry

Stół gry

Traktura

Traktura

Sekcja manuału I

Sekcja manuału I

Sekcja manuału II

Sekcja manuału II

Centralna część prospektu

Centralna część prospektu
Opracował(a): Marcin Gabor
Źródło: Praca przy instrumencie, informacje z kronik parafialnych
Opracowanie opisu: Szymon Stajer, Marcin Gabor


Ostatnia modyfikacja: 2021-02-18 21:46:28

Kościół św. Augustyna (Lipiny) (Świętochłowice) - 25 głosów
Kościół Chrystusa Dobrego Pasterza (Chropaczów) (Świętochłowice) - 20 głosów
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Świętochłowice) - 40 głosów

Zaloguj się, aby dodać komentarz!