Kościół św. Antoniego z Padwy (OO. Franciszkanów-Reformatów) Przemyśl (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Kościół klasztorny wznoszony był od 1641 roku, jednak w 1657 r. nieukończona jeszcze budowla została zdewastowana. Ostatecznie konsekracja świątyni odbyła się w 1664 roku.

Na początku XIX w. istniały tutaj niewielkie organy (pozytyw), o czym informuje krótka notatka inwentarzowa. W myśl opisu z 1837 roku, instrument ten, wybudowany w nieznanym czasie, był restaurowany w 1828 roku, posiadał 7 głosów, 180 piszczałek cynowych, 135 piszczałek drewnianych, a także 2 miechy (zapewne klinowe). Nie dysponował natomiast klawiaturą nożną.

W 1890 r. miejsce dotychczasowego pozytywu zajęły nowe organy o 378 piszczałkach, dzieło firmy Gebrüder Rieger z Jägerndorf (opus 273). W stole gry zachowała się oryginalna tabliczka z napisem:

Kirchen-Concert-Orgel-und Harmonium Fabrik
IN JÆGERNDORF. - GEBRÜDER RIEGER - OEST. SCHLESIEN.

Dnia 21 lipca 1924 r. klasztor zawarł umowę z firmą Rudolfa Haase ze Lwowa na czyszczenie, strojenie oraz "uzupełnienie" instrumentu za sumę 825 zł. Prace organmistrzowskie, obejmujące zapewne wstawienie zarekwirowanych piszczałek prospektowych, ukończono 30 października tegoż roku. Przypuszczalnie w drugiej połowie XX w. poczynione zostały pewne zmiany w oryginalnej dyspozycji:

  • zamontowanie Mixtur 3f w miejsce innego głosu (Salicional 8’?),
  • zastąpienie głosu Dolce 4’ przez Kwintadenę 4’ (przy zachowaniu oryginalnego opisu włącznika rejestrowego).

Instrument 8-głosowy, o trakturze mechanicznej, wiatrownicach stożkowych, z wbudowanym stołem gry o 1 manuale (C-f3) i pedale (C-d1). Prospekt organowy architektoniczny, eklektyczny, jednosekcyjny, dwuczęściowy.

* - faktycznie: Kwintadena 4'

Budowniczy
Rieger
Rok zakończenia budowy
1890
Liczba głosów
8
Liczba klawiatur
I+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
mechaniczna
Dyspozycja instrumentu
ManuałPedał
1. Prinzipal 8'1. Subbas 16'
2. Piccolo 2'2. Octavbass 8'
3. Gedeckt 8'
4. Mixtur 3f
5. Dolce 4' *
6. Octave 4'
Pomoce
Włączniki nożne: Pedal-Coppel, Mezzo-Forte, Forte.
Stół gry

Stół gry
Opracował(a): Piotr Matoga
Źródło: Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów-Reformatów w Krakowie: inwentarze (XIX w.) i kronika (1914-1960) klasztoru przemyskiego.


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:19

Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (Przemyśl) - 12 głosów
Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP (Przemyśl) - 44 głosów
Kaplica Cmentarza Głównego (Przemyśl) - 4 głosów

Zaloguj się, aby dodać komentarz!