Kościół św. Agnieszki (garnizonowy) Kraków (małopolskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Barokowy kościół, wzniesiony w drugiej połowie XVII w., wraz z przyległymi zabudowaniami klasztornymi należał pierwotnie do zakonu bernardynek. Między 1670 r. a 1685 r. ówczesna przełożona, s. Wiktoria Trzebieńska, wyposażyła świątynię w pozytyw. W 1788 r. tutejszy konwent został zlikwidowany, a zakonnice przeniosły się do klasztoru św. Józefa przy dzisiejszej ul. Poselskiej. Wiadomo, że 16 sierpnia tegoż roku w kościele św. Józefa stanęły organy przeniesione z kościoła św. Agnieszki. Były one zapewne identyczne z pozytywem sprawionym przez s. Trzebieńską. Po 1788 r. świątynia została zlicytowana i przeszła w ręce prywatne, pełniąc rolę magazynu. W 1926 r. wykupiono ją i przekazano duszpasterstwu wojskowemu. Gruntowny remont kościoła był prowadzony w latach 20. i 30. XX w. W 1932 r. zburzono pierwotny chór zakonny, zastępując go płytszym, nadwieszonym chórem muzycznym. Nowe organy zostały zamówione w 1934 r. w warszawskiej firmie Wacława Biernackiego. W 1944 r. zostały naprawione przez Stanisława Żebrowskiego z Krakowa.

Instrument 21-głosowy, o trakturze pneumatycznej, z wolnostojącym stołem gry o 2 manuałach (C-c4) i pedale (C-f1). Prospekt organowy dwuczłonowy, modernistyczny ze stylizowaną snycerką.

Budowniczy
Wacław Biernacki
Rok zakończenia budowy
ok. 1934
Liczba głosów
20
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8'1. Amabilis 8'1. Subbas 16'
2. Flet Maj. 8'2. Gamba 8'2. Violonbas 16'
3. Holflet 8'3. Vox celest. 8'3. Cello 8'
4. Salicet 8'4. Klarnet 8'4. Fagot 16' *
5. Oktawa 4'5. Trawerson 4'
6. Flet 4'6. Obój 8'
7. Fugara 4'
8. Kwinta 2 2/3'
9. Superokt. 2'
10. Mixtura 2/4
Pomoce
II-I, I-P, II-P, Super I, Super II-I, Subo II-I, I-II [sic!]
automat pedału, wolna kombinacja, stałe kombinacje (P, MF, F, T), wyłącznik głosów językowych, crescendo, żaluzja manuału II, tremolo manuału II
Przypisy
*) transmisja i ekstensja głosu Obój 8'
Stół gry

Stół gry

Wnętrze kościoła z chórem zakonnym (stan przed 1926 r.)

Wnętrze kościoła z chórem zakonnym (stan przed 1926 r.)

Prospekt (stan z okresu okupacji)

Prospekt (stan z okresu okupacji)


Źródło
Źródła archiwalne:
Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie: rachunek, fotografia wnętrza kościoła św. Agnieszki,
Archiwum Sióstr Bernardynek w Krakowie: zapiski kronikarskie klasztoru św. Agnieszki,
Narodowe Archiwum Cyfrowe: fotografia wnętrza kościoła św. Agnieszki (1932);

Prasa:
"Muzyka kościelna" 1934, nr 11/12,
"Muzyka kościelna" 1935, nr 3/4;

Opracowanie:
M. Nałęcz Dobrowolski, "Kościół i klasztor św. Agnieszki w Krakowie", Kraków 1906

Fotografia stołu gry: Paweł Pasternak
Autor
Piotr Matoga


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:14:51

Kościół NMP Matki Kościoła (Prądnik Biały) (Kraków) - 29 głosów
Kościół Najświętszego Imienia Maryi (pijarów – Rakowice) (Kraków) - 13 głosów
Kościół Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (OO. Franciszkanów-Reformatów – Bronowice Wielkie) (Kraków) - 27 głosów

Zaloguj się, aby dodać komentarz!