Kościół Świętej Trójcy Udavske (woj. presovsky)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Instrument wybudowany w 1962 roku przez firmę braci Rieger składał się pierwotnie z dwóch symetrycznych szaf organowych rozlokowanych po bokach chóru muzycznego. 

W roku 2012 remont instrumentu przeprowadził Maciej Mamel z Dobczyc, podczas którego:

 • Dokonano demontażu instrumentu w celu oczyszczenia, zaimpregnowania i naprawy poniszczonych części (piszczałek, ławeczek, konstrukcji organów), 
 • oczyszczono, zaimpregnowano i naprawiano na miejscu: wiatrownice, kanały, szafę organową,
 • wyremontowano, oczyszczono i zaimpregnowano stół gry,
 • przejrzano membramki od połączeń międzymanuałowych (ok. 500 szt.), a uszkodzone zostały wymienione na nowe (ok. 100 szt.),
 • klawiatury manuałów zostały dokładnie przejrzane i na nowo ustawione na odpowiednią głębokość nacisku,
 • klawiatura pedałowa została sprawdzona i na nowo ustawiono w niej twardość nacisku poszczególnych klawiszy,
 • w wiatrownicach dokładnie przejrzano wszystkie kancele głosowe, sprawdzono w nich papiery, uszczelniono je nowymi uszczelkami flanelowymi, a także wymieniono podejrzane stożki,
 • nad i pod orzeszkami zostały sprawdzone wszystkie filce i dokładnie wyregulowane zostały luzy celem wyciszenia pracy mechanizmu,
 • poniszczone elementy traktury (rurki aluminiowe, kolanka, rurki igielitowe) zostały wymienione na nowe,
 • mieszki w organach zostały wymienione na nowe oryginalne skórkowe (ok. 1200 szt.),
 • mieszki klinowe w kanałach rejestrowych zostały sprawdzone i uszczelnione,
 • drewniane elementy instrumentu (piszczałki, wiatrownice, kloce, kanały, kanaliki, ławeczki, relajsy, maszynki frontowe) zostały dokładnie oczyszczone i trzykrotnie zaimpregnowane preparatem owadobójczym HYLOTOX. Następnie elementy te dokładnie zostały pokryte lakierobejcą ochronną celem uodpornienia ich od działań atmosferycznych,
 • szafę organową  dokładnie zaimpregnowano i wymyto,
 • piszczałki metalowe zostały oczyszczone, na nowo wyformowane, oraz naprawiano w nich stroiki,
 • piszczałki frontowe zostały na nowo osrebrzone oraz wlutowano w nie stroiki z blachy cynowej, celem uzyskania trwałości i stabilności stroju,
 • miech MI i pedału dokładnie sprawdzono i zaimpregnowano,
 • koszula miechowa została odpowiednio wzmocniona nowymi skórami,
 • w miechu MII zlikwidowano sprężyny powodujące zmienność ciśnienia powietrza i zamieniono je na tradycyjne obciążenie miecha znajdujące się na tłoku dzięki czemu uzyskano stabilność stroju MII,
 • w skrzynce regulacyjnej MII zamontowany został zawór zwrotny( tzw. firanki) który uniemożliwia uciekanie powietrza z powrotem z miecha do wentylatora,
 • wadliwie działający aparat tremolo MII został wymieniony na nowy,
 • w dmuchawie organów sprawdzono stan panewek w silniku i wyważono turbinę,
 • zostały dorobione do istniejących relajsów śrubki regulacyjne, umożliwiające ustawienie natychmiastowego odbicia dźwięku i ustawienia doskonałej repetycji,
 • montaż organów, regulacja mechanizmów, wstawianie piszczałek, szczegółowa intonacja i strojenie całego instrumentu,
 • likwidacja głosu Echobas 16' ** i wstawienie w jego miejscu głosu Principal 16' ( do budowy głosu wykorzystano piszczałki nieme znajdujące się w prospekcie. Piszczałki te zostały przerobione na grające, wlutowano w nich stroiki a także dokładnie odnowiono. Brakujących dwanaście sztuk zostało dorobionych z drewna sosnowego (pierwsza oktawa),
 • zostały dorobione trzy korytka głosowe tzw. maszynki na których umieszczono nowe piszczałki,
 • nowy głos połączono systemem pneumatycznym do istniejących organów, został on dokładnie zintonowany i nastrojony,
 • dorobiono także brakujące elementy szafy organowej (gzyms oraz drewniana ściana zasłaniająca mechanizm organów).

W kwietniu 2015 roku przeprowadzono strojenie instrumentu, które przeprowadził Maciej Mamel z Dobczyc.

Obecnie instrument składa się z dwóch symetrycznych szaf organowych oraz jednej śodkowej zawierajacej nowy głos Prinicpial 16'. 

Stół gry umieszczony jest pośrodku chóru muzycznego (grający siedzi przodem do prezbiterium).

Skala manuałów: C-g3, skala pedału: C-f1.

Budowniczy
Rieger
Rok zakończenia budowy
1962
Liczba głosów
15
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Principal 8'1. Aeolina spevna 8'1. Subbas 16'
2. Salicional 8'2. Fletnia trubicova 8'2. Principal 16' *
3. Kryt 8'3. Principal 4'3. Oktawbas 8'
4. Oktave 4'4. Roh nocni 2'M.I-P
5. Fletnia plocha 2'5. Nasard 2 2/3'M.II-P
6. Mixtur 3x6. Cornet 4x
7. M II - M I7. Tremolo
Pomoce
Kombinacje Stałe: Piano Mezzoforte Forte Tutti
Crescendo
Żaluzja II Manuału
Przypisy
*) głos dodano w 2012 roku.
**) piszczałki głosu Subbas 16', które przy pomocy mieszka ze znacznie mniejszym ciśnieniem dawały głos Echobas 16. Głos powodował duży rozstrój instrumentu.
Instrument przed przebudową

Instrument przed przebudową

Piszczałki głosu Principal 16'

Piszczałki głosu Principal 16'

Wnętrze instrumentu

Wnętrze instrumentu
Opracował(a): Maciej Mamel
Źródło: Materiały własne


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:13:10


Zaloguj się, aby dodać komentarz!