Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła Suchowola (podlaskie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

24 listopada 1969 r. spisano kosztorys na rozbudowę i generalny remont starych organów znalezionych na strychu kościoła. W rzeczywistości chodziło o budowę całkiem nowego instrumentu. Projekt prospektu wykonał Andrzej Ryczek. W zachowanym w archiwum firmy protokole odbioru napisano, że nad dyzpozycją [sic!] i budową organu czuwał p. mgr. [sic!] Zygmunt Lewandowski. Był on organistą katedry białostockiej i absolwentem warszawskiej PWSM w klasie organów prof. Feliksa Rączkowskiego. Być może właśnie dlatego to z Rączkowskim konsultował Rajkowski dyspozycję suchowolskich organów, czego dowodem jest korespondencja zachowana w zbiorze przekazanym przez profesora do archiwum firmy Kamińskich. Wynika z niej także, że początkowo planowano w Suchowoli organy trzymanuałowe. Być może względy finansowe zdecydowały o zmniejszeniu tego projektu i od 6 września 1969 r. rozpatrywana jest wyłącznie dyspozycja organów dwumanuałowych. Ostateczny projekt powstał 17 grudnia 1969 r. i od ostatecznej realizacji różnił się on tylko stopażem głosu Bourdon w manuale I (według projektu miał być to głos 16’). 27 listopada 1971 r. organy zostały odebrane. W latach późniejszych remontów dokonywali: Andrzej Kowalewski z Braniewa w 1994 r., Krzysztof Grygowicz z Janówka ok. 2003 r. i Michał Porębski z Białegostoku w 2011 r. 

Wiatrownice membranowe. Skala manuałów: C–a3; skala pedału: C–f1.


Budowniczy
Tadeusz Rajkowski
Rok zakończenia budowy
1971
Liczba głosów
30
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Bourdon 8’1. Pryncypał Flet 8’1. Pryncypałbas 16’
2. Pryncypał 8’2. Rurflet 8’2. Subbas 16’
3. Róg kozi 8’3. Salicet 8’3. Oktawbas 8’
4. Bachflet 8’4. Unda maris 8’4. Gemshorn 8’
5. Oktawa 4’5. Prestant 4’5. Fletbas 8’
6. Flet okrągły 4’6. Flet koncertowy 4’6. Chorał 4’
7. Superoktawa 2’7. Nasard 2 2/3’7. Bas Alikwoty 3 ch.
8. Sesquialtera 2 ch.8. Róg nocny 2’8. Fagot 16’
9. Mixtura Major 4 ch.9. Siflet 1’
10. Trąbka 8’10. Tercjan 2 ch.
11. Cymbel 3 ch.
12. Obój 8’
Pomoce
Połączenia: Manuał II–I; Super II–I; Manuał I–Pedału; Manuał II–Pedału.
Urządzenia dodatkowe: automat pedałowy; trzy wolne kombinacje; crescendo; żaluzja manuału II; tremolo manuału II; wyłączniki indywidualne głosów językowych.
Stałe kombinacje: Piano; Forte; Tutti.
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Tadeusz Rajkowski. Działalność organmistrzowska, Opole 2021 (tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2022-01-16 11:50:48