Kościół św. Judy Tadeusza Łączki Brzeskie (podkarpackie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

W protokole wizytacyjnym z 1976 r. jest wzmianka, że aktualnie montuje się organy. Zostały one poświęcone podczas wizytacji kanonicznej, jaka miała miejsce w dniach 14-15 maja 1977 roku. Przed 1989 r. dokonano renowacji organów (strojenie, konserwacja). W 1999 r. remont przeprowadził syn budowniczego Paweł Ziaja.

Prospekt składa się z trzech połączonych ze sobą członów. Człony skrajne złożone są każdy z czterech grup piszczałek. W każdej z grup znajdują się piszczałki równej długości, a wysokość grup jest rosnąca odśrodkowo. Człon środkowy pozbawiony podziału, zbliżony kształtem do kwadratu złożony z piszczałek równej długości. Tylko człon środkowy jest osadzony na pełnym cokole, pozostałe mają cokół zredukowany i są zawieszone ponad podłogą chóru.

Wiatrownice stożkowe. Dwa miechy pływakowe (jeden dla manuału I i pedału, drugi dla manuału II) w pomieszczeniu obok chóru. Stół gry wolnostojący, na osi prospektu (grający siedzi przodem do prezbiterium).

Skala manuałów: C–a3; skala pedału: C–f1.


Budowniczy
Stanisław Ziaja
Rok zakończenia budowy
1976
Liczba głosów
18
Liczba klawiatur
2+P
Traktura gry
pneumatyczna
Traktura rejestrów
pneumatyczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIPedał
1. Pryncypał 8’ 1. Pryncypał flet 8’ 1. Subbas 16’
2. Bourdon 8’ 2. Rurflet 8’ 2. Pryncypał bas 8’
3. Salicet 8’ 3. Aeolina 8’ 3. Fletbas 8’
4. Oktawa 4’ 4. Prestant 4’ 4. Pifaro 4’+2’
5. Rurflet 4’ 5. Flet kryty 4’
6. Super oktawa 2’ 6. Róg nocny 2’
7. Mixtura 4x7. Sesqu ialtera 2x
Pomoce
Połączenia:
• Super I
• II-I
• Sub. II-I
• Super II-I
• I-P
• II-P

Urządzenia dodatkowe:
• automat pedałowy
• wolna kombinacja
• crescendo
• tremolo manuału II

Rejestry zbiorowe:
• Piano
• Forte
• Tutti
Stół gry

Stół gry


Źródło
P. Pasternak, Kierunki stylistyczne w budownictwie organowym w diecezji tarnowskiej w latach 1945–1992, Warszawa 2021 (praca doktorska UMFC; tam też szczegółowa bibliografia)
Autor
Paweł Pasternak


Ostatnia modyfikacja: 2021-09-20 21:11:58