28 V

Posty 1 - 4 z 4


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2015-05-23 10:22:13  Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2015-05-23 10:31:12  

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto, czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego)
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (święto, czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego)
Jest to nowe święto zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 22 lutego 2013 r. dla Kościoła w Polsce. Będzie ono obchodzone zawsze w czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
R: Ludu Kapłański (zw. 4, 5)
Pd: Chrystus, Chrystus
K: Kłaniam się Tobie
Jeden chleb
Jezusa ukrytego
Sław, języku, pełną chwały
Jam jest chleb życia
Panie, zostań z nami
Witam Cię, witam
U: Rzekł Pan do pana mego
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie
Z: Kapłanem Jezus Chrystus jest
Chrystus Wodzem


"FORMULARZ MSZY ŚWIĘTEJANTYFONA NA WEJŚCIE (Por. Hbr 7, 24; 9, 15) Chrystus, Pośrednik nowego Przymierza, które trwa na wieki, * ma Kapłaństwo nieprzemijające. Odmawia się Chwała na wysokości.


KOLEKTA Boże, Ty dla chwały Twojego majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiłeś Jednorodzonego Syna swojego Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, + spraw, aby dzięki łasce Ducha Świętego ci, których On wybrał jako sługi i szafarzy swoich tajemnic, * okazali się wierni w wykonywaniu przyjętego urzędu posługiwania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


MODLITWA NAD DARAMI Panie, Boże, niech nasz Pośrednik, Jezus Chrystus, uczyni te dary miłymi Tobie * i wraz z Sobą przedstawi nas jako wdzięczną ofiarę. Który żyje i króluje na wieki wieków.


PREFACJA Kapłaństwo Chrystusa i Kościoła
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. W górę serca.
W. Wznosimy je do Pana.
K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W. Godne to i sprawiedliwe.
Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty przez namaszczenie Duchem Świętym * ustanowiłeś Twojego Jednorodzonego Syna Kapłanem nowego i wiecznego przymierza * i postanowiłeś, że Jego jedyne kapłaństwo będzie trwało w Kościele. * Chrystus nie tylko obdarzył cały lud odkupiony królewskim kapłaństwem, * lecz w swojej miłości dla braci wybiera ludzi, * którzy przez święcenia otrzymują udział w Jego kapłańskiej służbie. * W Jego imieniu odnawiają oni Ofiarę, przez którą odkupił ludzi, * i przygotowują dla Twoich dzieci ucztę paschalną. * Otaczają oni miłością Twój lud święty, * karmią go słowem i umacniają sakramentami. * Poświęcając swoje życie dla Ciebie i dla zbawienia braci, * starają się upodobnić do Chrystusa i składają Tobie świadectwo wiary i miłości. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty, Święty, Święty...


ANTYFONA NA KOMUNIĘ (Mt 28, 20b) Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, * aż do skończenia świata.


MODLITWA PO KOMUNII Prosimy Cię, Panie, niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, + abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości, * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.


Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum. Probatum seu confirmatum, die 22 februarii 2013. Prot. 109/13/L."Cytat ze strony fronda.pl
link: http://www.fronda.pl/blogi/liturgista/formularz-mszy-swietej-na-swieto-jezusa-chrystusa-najwyzszego-i-wiecznego-kaplana,33516.htmlTeolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2015-05-23 15:49:16  

dodając;


W.
Na stopniach Twego
Kłaniam się Tobie


O.
Jeden chleb
Naucz nas, Panie
Pójdź do Jezusa


K.


U.
Dzięki, o Boże Ojcze


Z.
Idźcie na cały świat
Błogosław Panie nas
Niech żyje JezusPozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Organista
Miasto: Tarnów
Offline
Utworzono: 2015-05-23 19:49:33 Zmodyfikowano: 2015-05-23 19:49:59  

Zamieniłem Sław, języku, pełną chwały  na bardziej znane tłumaczenie Sław, języku, tajemnicęKto się napił starego, nie chce potem młodego – mówi bowiem: »Stare jest lepsze« (Łk 5,39)

Jesteś wolny? Nie szukaj żony! (1 Kor 7,27)

Szybka odpowiedź