22 III

Posty 1 - 4 z 4


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2015-03-14 16:06:46  

W.
Bądź mi litościw
Wejrzyj na nas
Attende, Domine
O Boże mój
Boże, lud Twój
Rozmyślajmy dziś (w ramach Niedzieli Pasyjnej)
Ojcze z Niebios


O.
Pokładam w Panu
Bądź mi litościw
O Boże mój
Boże mocny, Boże cudów
W krzyżu cierpienie


K.
Jezu, Jezu do mnie przyjdź
Jam jest Chlebem żywym
Jezu, miłości Twej
O Panie, Ty nam dajesz
O krwi najdroższa


Z.
dowolna pieśń pasyjna
dowolna pieśń ku czci NMP BolesnejPozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2015-03-15 15:02:01  

V Niedziela Wielkiego Postu, B,
V Niedziela Wielkiego Postu, B,
R: Panie, co mieszkasz na wysokim niebie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Przystąpię do ołtarza (1-5) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) Zmiłuj się Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście) O Boże mój, o Zbawicielu (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Krzyżu mój krzyżu (w nawiązaniu do Kolekty)
Zmiłuj się Panie (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wstań, który śpisz (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Jezu Miłosierny
Ach Królu mój
Iudica me Deus + Ps 42, 3 (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Króla wznoszą się znamiona (1, 7) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Wierzę, iż żyje mój Odkupiciel (1-2) (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Pokładam w Panu
Drzewo krzyża surowe (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Niech błogosławiony będzie Bóg (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Bądź mi litościw (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami) Pójdź do Jezusa (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Panie umocnij wiarę naszą
Confitebor tibi Domine + Ps 118, 1-2. 30. 34. 36. 58. 97
K: Jam jest Chleb Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Jam jest Chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Witam Cię, witam (nie pomijając 4 zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
Ja wiem, w kogo ja wierzę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię)
O Krwi najdroższa (w nawiązaniu do Modlitwy po komunii) Videns Dominus flentes + Ps 129, 1-8
U: Dzięki, o Panie (1-4)
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz (2, 4, 5-6)
Cisza
Z: Adoremus Te, Christe
Wisi na krzyżu (1-2, 6-7)
Pieśń do Matki Bożej: A pod krzyżem Matka stała lub dowolna pieśń pasyjnaV Niedziela Wielkiego Postu, to dawniej Niedziela Pasyjna. Do dziś, w niektórych kościołach, zasłaniane są krzyże i obrazy o tematyce Męki Pańskiej. Od tej niedzieli, możemy wykorzystać pieśni mówiące bezpośrednio o Męce Pańskiej! Do czego zachęcam, gdyż skarbiec tego typu pieśni, jest przeobfity.


LUB


R: Króla wznoszą się znamiona
Krzyżu Chrystusa
A myśmy się chlubić powinni
Krzyżu święty

Pd: Jezu Chryste, Panie miły
Jużem dość pracował


K: Duszo Chrystusowa
O Krwi najdroższa
Witam Cię, witam
Witaj Krynico,
Jezu miłości Twej


U: Bądź uwielbiony Miłosierny Boże

Z: Stała Matka Boleściwa
A pod krzyżem Matka stała
Ogrodzie Oliwny
W krzyżu cierpienie
Pan Jezus grzechy nasze
Zawitaj Ukrzyżowany


"Zależnie od uznania Konferencji Biskupów można zachować zwyczaj zakrywania krzyży i obrazów w kościele od V. Niedzieli Wielkiego Postu. Krzyże pozostają zasłonięte aż do zakończenia liturgii ku czci Męki Pańskiej w Wielki Piątek, obrazy zaś do rozpoczęcia Wigilii paschalnej"


"Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać.


Przed soborową reformą kalendarza liturgicznego V niedziela Wielkiego Postu rozpoczynała tzw. okres pasyjny. Teksty liturgiczne i czytania biblijne akcentowały temat męki Chrystusa. W tę niedzielę we wszystkich kościołach zasłaniano krzyże, obrazy a nawet ołtarze. W odnowionej liturgii Wielkiego Postu zwyczaj ten pozostawiono w zależności od decyzji Konferencji Episkopatu danego kraju. W Polsce został on zachowany.


Na początku Wielkiego Postu, począwszy od XI wieku, w kościołach zasłaniano ołtarze tzw. „suknem postnym”. W wiekach wcześniejszych nie pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły post dla oczu. Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju wykluczenia wiernych z wizualnego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości i ukrycia. Od XVIII wieku ołtarze zasłaniano tylko podczas dwóch ostatnich tygodni, czyli na okres pasyjny.


Zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów jest nieco późniejszy, gdyż pochodzi z XIII wieku. Istnieją różne próby wyjaśnienia tego zwyczaju. Biskup Wilhelm Durand z Mende we Francji tłumaczy go faktem ukrycia przez Chrystusa w czasie męki swojego bóstwa. W jednym z Mszałów wydanych przed Soborem Watykańskim II znajdujemy objaśnienie, iż zwyczaj ten chce podkreślić wyniszczenie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne krzyże nie często posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione cennymi kamieniami. W okresie rozważanie Męki Pańskiej należało więc zasłonić wszelkie bogactwo i znaki tryumfu, gdyż jest to czas postu i umartwienia.


Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów dobrze wyjaśnia arcybiskup Nowowiejski: zasłona ta była symbolem żalu i pokuty, jakim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było znowu podnieść oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawościami swymi niejako sobie przysłonił; wyobraża także poniżenie Chrystusa, zakrywające chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom zgorszeniem a poganom głupstwem, aby w zmartwychwstaniu na kształt zasłony przedartej, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga Wcielonego".


Kwiatkowski D., Zasłanianie krzyży,
Źródło: http://liturgia.wiara.pl/doc/419240.Zaslanianie-krzyzy,
dostęp 24 marca 2012 r.Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2015-03-15 15:02:33  

wrzucałem do II WIelkanocnej a 5 w wordzie zapisalem :DTeolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Organista
Miasto: Tarnów
Offline
Utworzono: 2015-03-15 16:07:25 Zmodyfikowano: 2015-03-15 16:38:06  

Ok, łączę te 3 wersje. 


 


W propozycjach umieściłem link do tego tematu, więc jak ktoś będzie miał wątpliwości na temat doboru śpiewów to tu sobie poczyta co i jak ;)Kto się napił starego, nie chce potem młodego – mówi bowiem: »Stare jest lepsze« (Łk 5,39)

Jesteś wolny? Nie szukaj żony! (1 Kor 7,27)

Szybka odpowiedź