22 II

Posty 1 - 1 z 1


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Offline
2015-02-14 11:35:45  

I Niedziela Wielkiego Postu B
I Niedziela Wielkiego Postu B
UWAGA!!! Nie ma "Gloria" !!!
R: Litania do Wszystkich Świętych *
Dałeś nam przykład o Jezu**
Bliskie jest Królestwo Boże (w nawiązaniu do Ewangelii) /lub/
Boże lud Twój
Pokładam w Panu ufność swą
Boże litościwy
Pd: Bądź mi litościw
Przez chrztu świętego (w nawiązaniu do II czytania)
Błogosławieni, którzy zanurzyli się w wodzie (w nawiązaniu do II czytania) K: Jezu, Jezu do mnie przyjdź Oto święte Ciało Pana
Witam Cię, witam
Jam jest chleb życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Mt 4, 4)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Por. Ps 91(90), 4)
Pieśni do Bożej Opatrzności (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Por. Ps 91(90), 4) U: Upadnij na kolana
Cisza Z: Bliskie jest królestwo Boże /lub/
Pieśń pasyjna
Pieśń do Matki Bożej
Któryś za nas cierpiał rany
Pieśni Pasyjne w I części Wielkiego Postu proponuję grać na zakończenie Mszy Świętej.
Moim skromnym zdaniem, wiele pieśni o Krzyżu nie ma charakteru pasyjnego. Są raczej skoncentrowane na sensie krzyża w życiu człowieka. Dlatego pieśni tj. W krzyżu cierpienie; Krzyżu mój, krzyżu; Krzyżu Chrystusa gram w I cz. Wielkiego Postu.
Nabożeństwa Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej są idealnym miejscem na śpiewanie pieśni Pasyjnych przez cały Wielki Post.

Okres Wielkiego Postu da się podzielić na dwa "podokresy". Pierwszy z nich ma charakter pokutny, a drugi pasyjny. W związku z tym, dobór pieśni powinien odpowiadać temu podziałowi. Z uwagi na bogaty repertuar pieśni pasyjnych, które są zazwyczaj dobrze znane wiernym, w moich propozycjach na niedziele Wielkiego Postu (I, II, III i IV) będę proponował takie pieśni na zakończenie Mszy Świętej.


*Litania do Wszystkich Świętych


Już to gdzieś na blogu pisałem. List okólny Kongregacji Kultu Bożego z 16 stycznia 1988 r. §23 23. Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu jest początkiem czcigodnego dorocznego obchodu wielkopostnego25. We Mszach tej niedzieli winny znaleźć się elementy podkreślające ten moment, np. procesja na wejście ze śpiewem litanii do Świętych26. Podczas Mszy tej niedzieli biskup może sprawować obrzęd wybrania (electio) w kościele katedralnym, lub w innym kościele, zależnie od potrzeb duszpasterskich27.
Cały dokument: http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=145

**Hymn brewiarzowy


Dałeś nam przykład, o Jezu,
Czterdziestu dni umartwienia;
Aby w nas ducha odnowić,
Wymagasz postu i skruchy.
Stań więc pośrodku Kościoła
I spójrz na jego pokutę;
Ciebie pokornie prosimy,
Byś przez nią z grzechu nas obmył.
Zło popełnione w przeszłości
Niech Twoja łaska zniweczy;
Chroń nas od dalszych upadków
I otocz swoją opieką.
Daj przez doroczną pokutę
Dostąpić win odpuszczenia,
Byśmy z radością czekali
Na światło Nocy Paschalnej.
W Trójcy Jedyny nasz Boże,
Niech Ciebie wszechświat wysławia;
Pieśń nową Tobie śpiewamy
Za odrodzenie przez łaskę. Amen.Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)

Szybka odpowiedź