Ślub

Posty 1 - 12 z 12


Posługa: Organista
Miasto: Tarnów
Offline
2014-11-08 17:53:58  

Sprawa podobna jak w temacie "Pogrzeb". Dawne propozycje do wglądu: www.forum.musicamsacram.pl/viewtopic.php?f=30&t=213


I tak samo: może jeszcze jakieś dodatkowe utwory albo śpiewy chorałowe?


Aha, no i z tym się zbytnio nie spieszy. Powiedzmy, że gdzieś na początku grudnia to zbiorę w całość ;)


 Kto się napił starego, nie chce potem młodego – mówi bowiem: »Stare jest lepsze« (Łk 5,39)

Jesteś wolny? Nie szukaj żony! (1 Kor 7,27)


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 17:26:54  

I. UWAGI OGÓLNE


1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich zawiera 3 formularze mszy za nowożeńców. Propozycje będą dotyczyły trzech formularzy na raz, jednak należało by sprawdzić jak dany śpiew pasuje do danej antyfony.


2. Oprócz mszy za nowożeńców MR zawiera msze w rocznicę małżeństwa - ogólna, w 25. i 50. rocznicę; podczas tych mszy świętych można śpiewać pieśni z propozycji ślubnych. 


3. W niedziele lub uroczystość należy posłużyć się formularzem z danego dnia, zachowując błogosławieństwo małżonków oraz, zależnie od okoliczności, właściwą dla obrzędu formułę błogosławieństwa końcowego


4. Podczas Liturgii Słowa można przeczytać 3 czytania. Nawet jeśli przepisy zabraniają użycia formularza mszy za nowożeńców można wziąć jedno czytanie z mszy za nowożeńców. Jest to jednak zakazane w: Triduum Paschalne; w uroczystości Narodzenia, Objawienia, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Pańskiego; Zesłania Ducha Świętego i w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości obowiązujące. W niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i niedziele zwykłe całą mszę można odprawić według formularza za nowożeńców, pod warunkiem, że we mszy nie uczestniczy wspólnota parafialna. Na mszy w dniu jubileuszu małżeństwa również obowiązuje te zasady.


5. Należy zachować charakter takich okresów jak Adwent i Wielki Post (w śpiewach, utworach itp.)


6. W czasie sprawowania liturgii małżeństwa nie wolno nikogo wyróżniać. Wyjątek stanowią władze świeckie (KL 32). Dotyczy to również śpiewów, modlitw, wystawności itp.Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 17:58:15  

II. MSZA ŚWIĘTA I OBRZĘD W ŚWIETLE RYTUAŁU I PRZEPISÓW LITURGICZNYCH


1. Podczas Mszy Świętej ZAKAZANE JEST wykonywanie utowrów i piosenek i innych kompozycji o charakterze świeckim. Wyraźnie mówi o tym punkt 43. Instrukcji Musicam Sacram:


43. Dlatego też sprawowanie niektórych Sakramentów i Sakramentaliów, które
mają znaczenie szczególne w życiu całej społeczności parafialnej, jak:
Bierzmowanie, Święcenia, Małżeństwo, Konsekracja kościoła czy ołtarza,
egzekwie itp., o ile to możliwe, powinno być połączone ze śpiewem, tak by
również podniosłość obrzędu przyczyniała się do większej skuteczności
duszpasterskiej.
Należy jednak pilnie czuwać nad tym, by dla rzekomego podniesienia
uroczystości nie wprowadzać do obrzędów czegoś całkiem świeckiego lub
niezgodnego z powagą kultu Bożego; dotyczy to szczególnie zawierania
małżeństwa.


2. Podczas ustalania śpiewów z nowożeńcami należy mieć na uwadzę powyższy przepis jak i wskazówkę o unikaniu wyróżnień. Życzenia można uwzględnić jeśli są zgodne z duchem liturgii.


3. Melodie części stałych, psalmu, aklamacjii Alleluja winny być uroczyste.


4. Podczas mszy świętej dopuszczone jest wykonywanie odpowiedniej muzyki organowej i instrumentalnej. Należy pamiętać, że nie każdy instrument jest dopuszczony do użytku w kościele (m.in. pianino). Trzeba również dbać o odpowiedni dobór utworu do danej części mszy świętej. Absolutnie wykluczone jest granie kompozycji Ave Maria na Komunię, Uwielbienie lub inne części mszy świętej. Adekwatnym miejscem dla tego typu utworu jest moment, gdzie nowożeńcy zawierzają się Matce Bożej (oczywiście modlitwa ta występuje w niektórych kościołach)


5. W czasie uroczystego wejścia małżonków do kościoła można grać odpowiedni utwór organowy. Nie należy jednak później opuścić pieśni na wejście.


6. W niektórych wydawnictwach pojawiła się praktyka opuszczania Aktu Pokutnego. Jest ona błędna w myśl przepisów liturgicznych, ponieważ w procesji na początku mszy świętej nie uczestniczy cała wspólnota.


7. Można zaśpiewać hymn Gloria.


8. Podczas obrzędu, który następuje po homilii, wykonuje się hymn O Stworzycielu Duchu przyjdź w konfiguracji - 1. zwrotka, następnie dowolna (2-5) i na końcu 6. Można wykonać ten hymn po łacinie.


9. Jeśli podczas Komunii Świętej wykonuje się utwór organowy/instrumentalny/wokalny należy pamiętać o odczytaniu antyfony na komunię lub o zaśpiewaniu odpowiedniej pieśni. Pratyka ta nie jest do końca prawidłowa i lepiej utwór przenieść na Uwielbienie.


10. W niektórych parafiach przed błogosławieństwem następuje akt zawierzenia małżonków Matce Bożej. Jeśli istnieje taka potrzeba wykonuje się odpowiednie śpiewy maryjne lub kompozycje, np Ave Maria.


11. Można udzielić uroczystego błogosławieństwa, gdzie po każdym wezwaniu odpowiada się Amen.


12. W czasie wyjścia pary młodej można wykonać odpowiedni utwór organowy. Można również wykonać odpowiednią kompozycje w ramach pieśni na zakończenie.


 Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 18:06:58  

III. OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ. 


Obrzędy sakramentu poza mszą świętą nie różnią się specjalnie od tych podczas mszy. Wejście przebiega bez zmian. Nie ma jednak aktu pokutnego i hymnu Gloria, gdyż nie jest to Msza Święta. Liturgia Słowa i liturgia sakramentu przebiegają bez zmian. Po liturgii sakramentu może odbyć się Komunia Święta jak i również można zakończyć cały obrzęd uroczystym lub zwykłym błogosławieństwem. Reasumując - funkcja organisty ogranicza się do śpiewu na wejście, śpiewu podczas liturgii oraz śpiewu na zakończenie. Można również wykonać odpowiednie kompozycje, tak jak podczas obrzędu ślubu na Mszy Świętej.Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 18:06:58  

III. OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ. 


Obrzędy sakramentu poza mszą świętą nie różnią się specjalnie od tych podczas mszy. Wejście przebiega bez zmian. Nie ma jednak aktu pokutnego i hymnu Gloria, gdyż nie jest to Msza Święta. Liturgia Słowa i liturgia sakramentu przebiegają bez zmian. Po liturgii sakramentu może odbyć się Komunia Święta jak i również można zakończyć cały obrzęd uroczystym lub zwykłym błogosławieństwem. Reasumując - funkcja organisty ogranicza się do śpiewu na wejście, śpiewu podczas liturgii oraz śpiewu na zakończenie. Można również wykonać odpowiednie kompozycje, tak jak podczas obrzędu ślubu na Mszy Świętej.Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 18:06:58  

III. OBRZĘDY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ. 


Obrzędy sakramentu poza mszą świętą nie różnią się specjalnie od tych podczas mszy. Wejście przebiega bez zmian. Nie ma jednak aktu pokutnego i hymnu Gloria, gdyż nie jest to Msza Święta. Liturgia Słowa i liturgia sakramentu przebiegają bez zmian. Po liturgii sakramentu może odbyć się Komunia Święta jak i również można zakończyć cały obrzęd uroczystym lub zwykłym błogosławieństwem. Reasumując - funkcja organisty ogranicza się do śpiewu na wejście, śpiewu podczas liturgii oraz śpiewu na zakończenie. Można również wykonać odpowiednie kompozycje, tak jak podczas obrzędu ślubu na Mszy Świętej.Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 18:19:34  

IV. OBRZĘDY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA MIĘDZY OSOBĄ NALEŻĄCĄ DO KOŚCIOŁA KATOLICKEIGO A OSOBĄ NIE OCHRZCZONĄ


Obrzędy sprawuje się poza Mszą Świętą. Rozpoczyna je procesyjne wejścia lub też krótkie od zakrystii. Śpiewa się wtedy odpowiedni śpiew lub wykonuje odpowiednią kompozycje. Po obrzędach powitania następuje Liturgia Słowa według normalnego porządku. Liturgia sakramentu również przebiega bez zmian. Na końcu udziela się błogosławieństwa.Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 18:24:40  

V. MSZA Z OKAZJI JUBILEUSZU MAŁŻEŃSTWA


Najprościej rzecz ujmując msza ta nie różni się formą od mszy za nowożeńców. Czasem opuszcza się obrzęd odnowienia przysięgi małżeńskiej. Liturgię słowa można zaczerpnąć z Obrzędów Sakramentu Małżeństwa. Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań zachowuje się wszystkie procesje przewidziane w rytuale. Pieśni, które również można zaczerpnąć z propozycji na mszę za nowożeńców, powinny podkreślać wieczność miłości i związku małżeńskiego.Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
Utworzono: 2014-11-28 18:31:41 Zmodyfikowano: 2014-11-28 18:32:28  

VI. PROPOZYCJE ŚPIEWÓW


W. 
Będę Cię wielbił, mój Panie
Boże w dobroci
Boże, zmiłuj się nad nami
Ojcze z niebios
Panie, tu do Twych stóp
Pod Twą obronę
Pójdźmy do Pana
Spojrzyj z nieba


PD.
Gdzie miłość wzajemna
Miłujcie się wzajemnie
Przykazanie nowe
Miłujcie się wzajemnie
Ubi caritas (nie z Taize)
Wszystko Tobie
Niechaj z nami (z ostatnią zwrotką)


K.
Bóg jest miłością
Jeden chleb
Miłujcie się wzajemnie
O dobry Jezu mój
O Panie, Ty nam dajesz
Panie, dobry jak chleb
Przykazanie nowe daję wam
Skosztujcie i zobaczcie


U.
Dziękczynne pieśni śpiewajmy
Dzięki, o Panie
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Dziękujmy Mu za miłość


Z.
Błogosław, Panie, nas
Dozwól im Panie
Jezu, zostań w nas!
Niech nam błogosławi Maryja
Panie, tu do Twoich stóp (2 zwr)
Pobłogosław, Jezu drogi
Zdrowaś Maryja (3, 5)Pozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Inna
Miasto: Mogilno/Poznań
Offline
2014-11-28 18:40:35  

VII. PROPOZYCJE INNYCH KOMPOZYCJI


Zamieszczam kompozycje bez rozgraniczenia na organowe, instrumentalne czy też wokalne, gdyż niektóre kompozycje łączą ze sobą wymienione.


Marsze ślubne - Wagner, Mendelssohn
różne opracowania Ave Maria - Bach/Gound; Schubert; Caccini/Vavilov; Lorenc; Seroka; Liszt; Franck; Vierne
Aria na strunie G - J.S.Bach
Canon in D - J. Pachelbel
Te deum - Charpentier
The Prince of Denmark's March - Clarke
Panis Angelicus - C. FranckPozdrawiam ;)

AKJMB


Posługa: Organista
Miasto: DUDLEY ANGLIA
Offline
2019-08-12 08:27:23  

A jakie propozycje Psalm i Alleluja na ślub?
Posługa: Inna
Miasto:
Offline
2019-08-12 14:41:31  

Najlepiej by bylo zapytac ksiedza, ktory bedzie celebrowal Msze slubna. On bedzie wiedzial na pewno.Szybka odpowiedź