Teofil Klonowski

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Teofil Klonowski
Data urodzenia: 17.05.1805
Data śmierci: 30.09.1876
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie Do św. Anny (26 lipca)
Różo z ogrodu raju rozkosznego Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Sławny Imienia Boga miłośniku Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Męczenniczko i dziewico Do św. Filomeny
Apostolskie prace, trudy Do św. Bartłomieja Apostoła
Aniele ziemski bez winy
Wielki odległych królestw Apostole Do św. Franciszka Ksawerego
Nazwa Podtytuł
Czyńmy świętej Annie dzięki nieustannie Do św. Anny (26 lipca)
Witaj, Pani, matko Matki
Wziętaś do Nieba, najłaskawsza Pani
Różo z ogrodu raju rozkosznego Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Sławny Imienia Boga miłośniku Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Męczenniczko i dziewico Do św. Filomeny
Wzięta do nieba Maryja Królowa, już jaśnieje w koronie
Ozdobo naszej ziemi, Stanisławie Do św. Stanisława Kostki
Mateuszu Apostole, ćwiczony w Jezusa szkole Do św. Mateusza Apostoła
Książe niebieski, święty Michale Do św. Michała Archanioła (29 września)
Kiedy świat leżał w grzechach Do św. Franciszka z Asyżu
Ewangelisto Łukaszu, Patronie Do św. Łukasza Ewangelisty
Święci, niebieskiej mieszkańcy krainy
Dziękujmy Bogu za opatrzność Jego Do św. Marcina z Tours
Na organach, Cecylijo Do św. Cecylii
Ten, co pierwszy z uczniów Jana
Wielki odległych królestw Apostole Do św. Franciszka Ksawerego
Barbaro święta, perło Jezusowa
Mikołaj, Biskup przebłogosławiony Do św. Mikołaja
Błażeju święty, od pierwszej młodości Do św. Błażeja
Kazimierzu przewyborny Do św. Kazimierza Jagiellończyka
Wesołem sercem ku czci najświętszemu Do św. Gabriela Archanioła
Ja wasz sercem jestem całym
Anioł Gabryel w poselstwie przychodzi Na Zwiastowanie
Archanielski głos ośmiela
Święci Filipie, Jakubie, mocno my dziś czcimy sobie Do św. Filipa i Jakuba, Apostołów
Cześć Tobie, naszej krainy Patronie Do św. Stanisława Biskupa
Boże, który mieszkasz w niebie Do św. Macieja Apostoła
Oraczu sławny, święty Izydorze Do św. Izydora Oracza (15 maja)
Wzorze pokory, Patronie oraczy Do św. Izydora

Zaloguj się, aby dodać komentarz!