Wawrzyniec Mizgalski

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Wawrzyniec Mizgalski
Data urodzenia: 1946
Data śmierci: Brak danych
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Jolanto święta Do św. Jolanty (15 czerwca)
Błogosławiony Benonie Do bł. Benona (16 czerwca)
Wielki zachodnich krajów Apostole Do św. Benona (16 czerwca)
Patronie miłosierdzia, Albercie, Bracie nasz Do św. brata Alberta Chmielowskiego (17 czerwca)
O pustelnicy Do św. Romualda (19 czerwca)
Serc tysiąc wita Cię
Uczcijmy hymnem Do św. Doroty z Mątowów (25 czerwca)
Wspaniały Książę Do św. Norberta (6 czerwca)
Barnabo święty Do św. Barnaby (11 czerwca)
Och, kto na pomoc wzywa Onufrego Do św. Onufrego (12 czerwca)
Radośnie krzyknijmy pienia Do św. Tomasza Apostoła
Błogosławiona Polaków kraino Do św. Jana z Dukli
Rządco Syjonu, wiekuisty Panie Do św. Jana z Dukli
Roztropny mistrzu, mądry prawodawco
Witaj, Pani, my poddani do nóg padamy
Perło Śląska Do bł. Czesława
Gwiazdo Magdali
Święty Ignacy, obrońco Kościoła Do św. Ignacego
Nad naszym krajem słońce promienne
Świeradzie święty Do św. Świerada
Pokorny bracie Wawrzyńcze Do św. Wawrzyńca z Brindisi
Święta Brygido przesławna
Po nocy brzask następuje Do śś. Joachima i Anny
O, Joachimie Do św. Joachima
Już blask słoneczny oświeca ziemię Do św. Marty
Wysławiamy ciebie, Marto
Wzywana błogim imieniem
Najsłodszy Jezu, gdy do Przemienienia Twojego
Na Świętej Górze niech biją dzwony Do bł. Edmunda Bojanowskiego
Raduj się, Matko Kościele Gaude Mater Ecclesia
Filomeno, córko Maryi Do św. Filomeny
Filomeno, męczenniczko Do św. Filomeny
Słońca promienie jak szatą Cię stroją
Aby nasz język i głos Ut queant laxis; do św. Jana Chrzciciela (24 czerwca)
Radosnym hymnem sławimy In hoc Hyacinthi jubilo; Do św. Jacka Odrowąża
Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz [NMP Królowa]
Łagodny mnichu i czujny pasterzu Do św. Grzegorza Wielkiego
Oto znak zwycięstwa
Chwalmy z weselem świętość Hieronima
Nieś nam uzdrowienie Do św. ojca Pio z Pietrelciny
Już dzień zabłysnął chwały Władysława
Ciebie, Chryste, blasku Ojca Do św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Gorliwa Sługo, Serce Pana mego Do św. Małgorzaty Marii Alacoque
Tereso, Boga zwiastunko
Zacznijcie sławić Jadwigę Księżniczkę Do św. Jadwigi Śląskiej
Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Święty Hubercie, myśliwych patronie Do św. Huberta
Chrystus z nieba jest posłany
Nauczycielu wieczny i łaskawy
Marcinie, równy Apostołom Do św. Marcina z Tours
Błogosławiona między niewiastami, Panno, co w Ostrej
Witaj, Matko Miłosierdzia
Święta matko Salomeo
Święta Barbaro, Patronko naszych codziennych spraw Do św. Barbary
Betlejem, miasto szczęśliwe Do św. Młodzianków
Ziemia ożyła, niebo tryumf grało
Pawle, ozdobo pustyni Do św. Pawła z Teb
Wielcy Doktorzy Kościoła Do św. Bazylego i Grzegorza
Najsłodszy Jezu, dla Imienia Twego
Niech na Imię Twoje, Jezu
O Jezu, Jezu, słodkie Twe wspomnienie
Agnieszko, Święta Dziewico Do św. Agnieszki
Tomasz z Akwinu nim się na świat rodzi Do św. Tomasza z Akwinu
Na Boży rozkaz opadły kajdany Do św. Piotra Apostoła
Dzisiaj wszedłszy do kościoła
Sławna Katanio i w szczęście bogata Do św. Agaty Sycylijskiej
Doroto, święta Dziewico Do św. Doroty
Wieczności czas nastawa Do św. Scholastyki
Walenty błogosławiony, krwią męczeńską ozdobiony Do św. Walentego
Stało się to przed laty Do św. Łazarza
Drogi klejnocie narodu naszego Do św. Kunegundy Luksemburskiej
Ty coś zrodzona na królewskim dworze Do św. Kunegundy Luksemburskiej
Gdy noc w ponure świat obleka cienie Do św. Kazimierza Jagiellończyka
W sercu ludzkim nie zagaśnie Do św. Jana Bożego
Powstaję dzisiaj w imię Ojca i Syna Do św. Patryka
Wesel się święty Kościele Do św. Piusa V
Niezłomny prawdy obrońco Do św. Anzelma
Boże, Stwórco świata wszego Do św. Marka
Z weselem ducha sławimy cię, Marku
Oto dzisiaj wysławiamy Ciebie, święta Katarzyno Do św. Katarzyny ze Sieny
Boże, który mieszkasz w niebie Do św. Macieja Apostoła
Oto dzisiaj wysławiamy Ciebie, ojcze Stanisławie Do św. Stanisława Kazimierczyka
Witaj, ojcze Stanisławie i Patronie nasz Do św. Stanisława Kazimierczyka
Przybądź do nas, Matko czysta
Święta Rito, Oblubienico droga Do św. Rity
Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz [NMP Wspomożenia Wiernych]
Jan Sarkander ze Skoczowa Do św. Jana Sarkandera
Już tam nam słońce jaśnieje Do św. Jana Sarkandra
Święta ozdobo Kościoła Bożego Do św. Karola Boromeusza
Ozdobo chrześcijan i świętego grodu Do św. Zofii z Rzymu
Boże chwały, Ojcze ludu, bądź uwielbiony Do bł. Sadoka i Towarzyszy
Klaro, ozdobo wielkiego Zakonu Do św. Klary
Przyjmując zawsze wielkodusznie wszystko Do św. Bernarda
Bracia, uczcijmy szlachetną Monikę Do św. Moniki
Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy
Zamilkły usta proroka i głos wieszczący pokutę
Niebo i ziemia wielbią Ciebie, Chryste
Cieszcie się nieba, Jezus do was wchodzi
Gdy jasne słońce już wzeszło
Gdzie Matka, tam miłość
Któż mnie pocieszy w biedzie i frasunku
Maryjo, czysta Dziewico, jasna jutrzenko zbawienia
Tyś moja radości, o Jezu mój
O Chryste, wieczny Kapłanie
O Pani, wielce chwalebna
Okaż mi, Boże, miłosierdzie swoje
Oto znaki Bożej męki
Pomóż nam, Panie , wiernie iść za Tobą
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Stwórca chleba, Stwórca wina
Jutrzenko wschodząca przed słońcem
Jezusowi cześć i chwała
Matko usłysz modły dzieci
O Jezu mój i Panie, ukryty w Hostii tej
Wychwalajcie Pana, bo ukochał nas Psalm 135
Tylko Bóg mi dopomoże
Oto już bledną mroczne cienie nocy
Błogosław, Boże, tym co dziś odnowią śluby swe
Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana Do św. Jana Marii Vianneya
O Boże, Ty mnie nie opuszczaj
O Zbawicielu, o Jezu drogi
Maryja, Maryja, nad księżyc piękniejsza Maria, Maria, Tu luna pulchrior
Cudowny kwiecie polskiej ziemi
Jezu, Ty jesteś najwyższym Kapłanem
Matko, coś miłości zdrojem
Jak gwiazda poranna jaśnieje
Twój dom, Maryjo
Zdrowaś Maryjo, jak zbożny łan
O Ludwiku, królu święty
Święty ojcze Augustynie
Wiara mocniejsza jest niż panowanie
Głośmy w prawowiernych gronie
Ojcze Pio, Twoje życie
O Bartłomieju, w niebiosach
O dziewico pełna darów
Dzięki Ci, Boże
Niech Cię, Faustyno sławi całe niebo
Maryjo, przed Twoje ołtarze
O Melchiorze, któryś poszedł
Dzisiaj sławimy Cię, Piotrze bez skazy
January, któryś poszedł
O Wacławie, któryś poszedł
Dzisiaj sławimy pasterza Józefa
Obu was, Apostołowie Hymn brewiarzowy
Błogosławiona siostro Bernardyno
Poślij nam, Chryste, anioła pokoju
Litania pokory Tomasza a Kempis
Korneliusza i Cypriana hymnem sławmy
O Pani świata przeczysta
Śpiewajmy hymny triumfu ku czci Kosmy i Damiana
Śpiewajmy hymny triumfu ku czci Andrzeja Kim
Siostro Faustyno, wybranko nieba
Królu mej duszy, droga dziecino
Święta Urszulo, Orędowniczko Do św. Urszuli z Kolonii
W Tropiu, na pustelni
Boże, co w świętych
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
Sławimy dzisiaj z radością zasługi świętej Teresy
Ciebie, Chryste, wobec świata wyznał Brunon
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Boga z radością dzisiaj pochwalmy za świętą siostrę
Sławimy Ciebie, Maryjo, Dziewico czysta i Matko
Dałeś, Panie, w dłoniach Honorata
Witaj, Jakubie błogosławiony, arcypasterzu
O Patriarcho Zakonu i dawco świętej Reguły
Panienko święta, w gwiazdach i kwiatach
Żyjąc, Tereso, umierasz
Sławimy pieśnią twój triumf, Łukaszu Hymn brewiarzowy
Kapłanów można Królowo
Słudzy Chrystusa, niebiescy duchowie
Wdzięczne dziś nucimy pienia, o Cecylio
Ty, coś tak bardzo kochała cierpiących
Przychodzisz do nas uśmiechnięta z naręczem wonnych, świeżych róż
Święty Albercie, wzorze miłosierdzia
Bracie Albercie, Ojcze najbiedniejszych
Droga przed Bogiem łez okrutnych cena
Święty Albercie, Bracie nasz
Ojcze ubogich nędzarzy, Bracie Albercie nasz
Święta Małgorzato, powiernico Pana
Już światło słońca jaśnieje i wokół ziemię napełnia
Święty Łukaszu, sławimy Twą chwałę
Błogosławionyś, Janie sprawiedliwy
Ciesz się ziemio śląska, raduj cały kraju
Pobłogosław, dziś nam Jerzy
Z Tobą, Jezu, chcemy żyć
Sławmy Celinę roztropną i ozdobioną cnotami
Sławimy ciebie, służebnico Pana Hymn brewiarzowy
Ten, którego wielbi ziemia
O Ignacy, któryś poszedł śladem Słowa Wcielonego
Boże, najwyższa nagrodo
Chryste, łaskawy Władco całej ziemi
Jezu, świata Zbawicielu
O Łukaszu, towarzyszu Hymn brewiarzowy
Chwało narodu polskiego, kapłanów wielka ozdobo
Andrzeju, niegdyś rybaku
Królu wieczności i czasu
My, którzy dzisiaj z Kościołem
O Chryste, źródło czystości
Niech zabrzmią hymny radosne
Maryjo, Córo królewska
Chwalmy mężnego pasterza
W otwartych niebiosach
Śliczny kwiateczku anielskiej czystości
Szczęśliwy Albert, który poznał Pana
Śpiewajmy hymny triumfu i sławmy dzisiaj z radością
Jozafacie, któryś poszedł
Marcinie, Pana spotkałeś w bramie
Witaj, Gwiazdo morza Ave maris stella
Witaj, Maryjo, Matko litości
Jasny Płomieniu miłości
Patrzyłeś Janie, natchniony przez Boga
Betlejem święte
W czasie smutnym, adwentowym
Zawitaj, Jezu, z Panny narodzony
W Betlejem się narodziło
Pawle Apostole, narzędzie wybrane
Oto kapłani Boga najwyższego Hymn brewiarzowy
Dzisiaj sławimy sługę, Bronisława
Dłoniom Jana Bosco powierzyłeś moc tajemniczą
Raduj się, ziemio węgierska
Gdy wstaje nam nowy dzień
To dzień narodzin męczeńskich
Niechaj sławi Kościół cały
Sługa Franciszek, który poznał Pana
Uczcijmy wszyscy świętego Rajmunda
O Boski Mistrzu
Mężu natchniony przez łaskę
Błogosławiony, ubogi w duchu
Błogosławione serca, które płoną
Najwyższej chwały godzien jesteś, Panie
Królu chwalebny wyznawców
Hilary, doktor, który poznał Pana
Oświeć nas, Pawle
Miłości Bożej gorejąca żarem
Pobłogosław, Sebastianie, dzień radosny
Padnijmy twarzą na ziemię
Sprawiedliwości Słońce, Chryste
Przystrój, Syjonie, świątynię
Matko Boża Gromniczna
Ufając, Janie, przeciw nadziei
Pośrednik zeszedł z wysokiego nieba
Słowo Ojca z wysokiej krainy
Niech wierny lud jednogłośnie
Pełni zapału, śpiewajmy z radością
Arcykapłanie Nowego Przymierza
Bracia wybrani przez Boga Hymn brewiarzowy
Oblicze Boskie Zbawcy naszego
Piotrze, błagamy, okaż moc swych kluczy
Z pokorą wielką
Czym jest dla Ciebie ziemska cześć
Tobie chwała, Słońce wieków Hymn brewiarzowy
Uczcijmy hymnem pokorną Ludwikę
Święty Józefie, grona niebian chlubo
Nim wzeszło słońce
W promieniach zorzy zbawienia
O, święty Stanisławie, młodzieży Patronie
Matko nasza Miłosierna
Uwielbiam, Jezu, oblicze Twoje
Tam, na Syjonie, w jasnej koronie
Kiedy fortuna wypuści nas z dłoni
O święta chwilo, gdy przed tron Boga
Ignacy święty od ognia nazwany
Z Góry Karmelu Szkaplerza świętego
O Ty, siostro Chrystusa
Od wieków jesteś Wiernych Wspomożenie
Jasna Jutrzenko kraju Limańskiego
Pochwalmy Boga naszego Do św. Jakuba Apostoła
Dałeś nam przykład, o Jezu
Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Oto teraz czas właściwy
Zmiłuj się, Stwórco
Niech wielbi nasza pieśń chwały
Dobry pielgrzymie miłości
Ciebie, Klemensie, czcimy dziś hymnami
Książe niezłomny, święty Kazimierzu Hymn brewiarzowy
Jak naród wybrany idziemy za Tobą
Józefie, niech Ciebie sławi
Duchu Boży, światło sumień
Dzisiaj świat cały zdobi się od rana
O jak srodze jest rozpięty
Zbliżam się k'Tobie
Mężny Jerzy, któryś poszedł
Pobożnym hymnem sławimy Cię, siostro
Nadszedł dzień wielkiej radości
Najpiękniejszy z ludzkich synów
Królu w koronie z ciernia
Oto wyznawca niezrównany Pana
O Chryste, kwiecie czystości
Oto święty Kryspin
Jezu, w Tobie święty Feliks
Już dzień chwalebny jaśnieje
O święty Janie, którego życiem
Cóż chcesz osiągnąć Rito
Zbliżcie się niewinne panny
Boże wszechmocny, w Trójcy niepojęty
Idziesz z pośpiechem
Przyjdź, o niebieska Królowo
Maryjo, Tyś niebios chwała
Matko Najświętsza, w objęciach Syna
Ty mnie na ręku, jak matka piastujesz
O Justynie, któryś poszedł
Najświętszy Stwórco wszechświata
Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem
Maryjo, która z miłością słuchasz modlitwy człowieczej
Zygmuncie natchniony przez łaskę
O wschodzie słońca stajemy przed Panem
Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby
Równy prorokom dawnego przymierza
Błogosławiony jesteś, Boże Hymn brewiarzowy
Janowi z Dukli wręczyłeś, Panie
Stworzeni na chwałę Twojego imienia
Tomaszu wątpiący, nie chciałeś uwierzyć Hymn brewiarzowy
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
Między świętymi zwieńczony nagrodą Hymn brewiarzowy
Naszej Ojczyzny wierny przyjacielu
Ciebie, o święty Wawrzyńcze, żar apostolski prowadzi
Blask Twej miłości Dziewico
Pieśnią pobożną sławimy Twe imię
Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
Dziś radośnie wysławiamy
Święty Czesławie, głosicielu Pana
Sprawco ludzkiego zbawienia
Dziś wyśpiewujmy z radością
Śpiewajmy hymny ku czci świętych mężów
Na początku było Słowo
Słodyczą, Jezu, Tyś bez miary
Przez ciebie, Marto, wznosimy modlitwy
Oddajmy hołd Ignacemu
Władco potężny, wierny Boże
Ciebie, Jakubie, sławimy
Bóg Dawidowi złożył obietnicę
Dalekich gwiazd Stworzycielu
Sławmy Lutgardę roztropną
Teraz wzywam Ciebie, Duchu
Początku i źródło wszelkiego istnienia
Tego, któremu święty przepowiedział
Pełen zapału, płonąc pobożnością
Syn Twój, Maryjo, chce spełnić
Skromny kościółek Maryi Dziewicy
O Jeruzalem szczęśliwe
Boże, Ojcze wszechmogący, usłysz nasze korne modły
Własnością Pana jesteś, Dominiku
Ty, któryś Synem jest Boga
Panno czysta nad pannami
Chrystusowego sławmy męczennika
Ku szczytom nieba podąża
Nie ma większej miłości
Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie
Raduj, wesel się, Maryjo
Walkę krwawą toczy wiara
Franciszka naśladowcy niech śpiewem wysławiają
Bolejąca Matka stała Stabat Mater dolorosa
Najwyższej chwały godzien jesteś, Panie
Wesele świata, nowa Gwiazdo nieba
Twoje imię ogniem płonie
Dziś wyśpiewujmy z radością i mocą
Tomaszu apostole, chwalebny sługo Pana
Witaj, o Matko, czysta i łaskawa
Przyszedł już dzień wyzwolenia
Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Dziękujmy Bogu za światło słoneczne Hymn brewiarzowy
Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie
Dziewico, Matko i Córo Twojego Syna
Chryste, pokornie prosimy, wysłuchaj naszej modlitwy
Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo
Niech radość przenika ten dzień
Sługo wybrany, Bóg postawił Ciebie
Klara nie mogąc w sercu zmieścić ognia
O święta Klaro, któraś całe noce
Bernardzie, nieba klejnocie
O Królowo i Dziewico, wzbogacona łaską Pana
O dobry Jezu, Ty chcesz Hymn brewiarzowy
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie
Win ciężarem przytłoczeni uciekamy się do Ciebie
Święta Dziewico, Jasnej Góry Pani
Gdy niebo sławi Twoje wyniesienie
O pełna chwały Dziewico
Ożywczej łaski poprzednik
Święty herold łaski, Zwiastun Zbawiciela
Z głębin mroku i ciemności
Uczcijmy hymnem Monikę Twą, Panie
Trzymając lampę płonącą
Niech Ciebie chwalą serca
Niegdyś pogan Apostole
Sztandary Króla się wznoszą
Święta Pani świata, Niebieska Królowo
Łodzi z koralu, serc Przewodniczko
Pani, Królowo naszego narodu
Pieśnią radosną niech Polska wysławia Hymn brewiarzowy
Witaj Krzyżu święty, witaj chlubo ziemi
Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia
Stwórco światła wszechmogący
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy Hymn brewiarzowy
Szkarłatem krwi Chrystusowej wybielasz serca zbrukane
Sławimy was, Archaniołowie
Mateuszu Apostole, Bóg ozdobił ciebie chwałą
Matko Piekarska, Opiekunko sławna
Sławmy dziś hymnem świętego Józefa
Pobłogosław January dzień radosny Twego święta
Chryste, Tyś życiem, dobrocią i światłem
Święty Wincenty, blaskiem światła wskazujesz drogę
Czcijmy śpiewem uroczystym dzień
Biegniesz, młodzieńcze, z pośpiechem Hymn brewiarzowy
Król nad królami i władca pokoleń
Prosimy Ciebie, święty Augustynie
Ojciec Pio z Pietrelciny wzywa
Gdy nowy dzień rozjaśnia ziemię i wzywa
Ucz, Matko Bernardyno
Bądź uwielbiony nasz Stwórco i Panie
Boże Ojców naszych, Boże Abrahama
Wielbij duszo moja, miłosierdzie Pana
Sławimy Ciebie, Pani radosna
Jak świt poranny, co rozjaśnia mroki
Ciebie, Boże, chwalimy
Jezu Chryste, Zbawicielu, przez modlitwy Twojej Matki
Boże, Ty jesteś niezmierną dobrocią
Ojcze, Ty gromadzisz nowy lud wybrany
Z pięknej hiszpańskiej krainy
Odkąd Ludwika blask chwały
Święta Jadwigo, patronko przemożna
Bóg, który światem rządzi
Dzisiaj sławimy Cię, Pawle od Krzyża
Marcinie, klejnocie czysty
O Gertrudo, proś za nami
O jasne światło Kolonii
Błogosławieni ubodzy i cisi, bo ich jest niebo
Któż nam zagrozi, jeśli Bóg jest z nami
Święta Agnieszko, wierna siostro Klary
Boże, jesteś ponad czasem
Wielka Tereso, ozdobo Karmelu
Raduj się Kościele, dzisiaj tak wsławiony
Na swojej dłoni złożyłeś nas wszystkich
Janie natchniony przez łaskę
O Chryste, wzniosła miłości
Stwórco wieczystej jasności
Wieniec uwijmy z świątecznego śpiewu
Raduj się, niebo, wesel się, ziemio
Nieprzebranych łask skarbnico Tutela prasens
Boża Mądrości, Ty ogarniasz wszystko
Słowo zrodzone przed światłem
Już dźwięczny głos się rozlega
Bądź pochwalony, Stworzycielu świata
O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy
Maryjo, która z miłością przyjmujesz prośby śmiertelnych
W tym świętym czasie oczekiwania Hymn brewiarzowy
Bolesna Matko, wciąż czuwasz przy Synu
Cierpiąca Królowo męczenników
Pragniemy Ciebie, jak ziemia spalona
Chóry świętych serafinów
Pan, dzierżąc krzyż swój, zwraca się do Jana
Przez ręce świętej dziewicy
Błogie wzruszenie ogarnia nas
Prorocy pełni natchnienia
Przyjdź, o Zbawicielu świata
Ty, który jesteś Synem Boga
Na franciszkańskim różanym krzewie
Pawle, co pierwszy świata zgiełk rzuciłeś
Sebastianie, któryś poszedł śladem Słowa Wcielonego
O Euzebiuszu, nasza radości
Euzebiuszu, mężu Boży
Miłością Bożą gorejąca żarem
Ach, z oczu mego Pana
O najświętszy Boże w niebie
Aniele, tyś mi dany
Niech cały świat to posłyszy
O Benedykcie, skarbie Króla niebios
Nadeszła oto godzina
Jezu, dawco przebaczenia
Już od młodości
Błogosław, Ireneuszu, dzień radosny
O Światłości wiekuista, Boże
Wzywana słodkim imieniem
Cierpiącym duszom w czyśćcu pożarach
O Jezu, nadziejo moja
Ja wasz sercem jestem całym
Pienia aniołów brzmią pod niebiosy
Tobie, Boże, wznosim pienia Msza
Wszyscy wierni śpiewajmy
Kiedyż przyjdzie Sprawiedliwy
Spojrzyj na Syna Twojego
Witaj, Jezu nasz kochany
Kiedy słyszę na obłokach anielskie śpiewanie
Witam Cię, witam, Jezu
O, błogosławiony żłobie
Rozwiąż już usta zmazane grzechami
Bóg w Trójcy Świętej sprawił to w niebie
Powiedzcie, pasterze mili
Przyjmij od nas, Jezu, dzięki za Twe narodzenie
Już miła wesołość dniem naszym rządzi
Szczęśliwa kolebko, szczęśliwy żłobie
Kwiecie Karmelu, Maryjo
Anioł Gabriel z nieba przybywa Birjina gaztetto bat zegoen
Sławmy dziś świętą Elżbietę Węgierską
Niechaj świątecznym wysławiane hymnem
Zwiastunko słońca, Jutrzenka
O święta Elżbieto
Otwórz się, niebo pokryte chmurami
Uwielbiajmy hymnem Boga
Głośmy z radością chwałę świętego
O Barnabo, towarzyszu
O miasto wierne, czekające długo
Jezu, nasz Odkupicielu
Ojcze, który z niezwykłej miłości
Ciebie, Tomaszu, wysławiamy wszyscy
Wieczyste światło Kościoła
Błogosławiona Maryjo
Czysta Dziewico, Maryjo
Jezu, Królu nasz przedziwny
Niech będą przepasane biodra wasze
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
Słodkie wspomnienie Jezusa
O Chryste, światło aniołów
Na świecie tak pełnym marnej ułudy
Niebiańskim blaskiem pogodny
Sławmy Ludwikę roztropną
Wieczorne światło napełnia
Ty jesteś Chryste zwierzchnikiem i głową
Jezu, Nagrodo najwyższa
Pragnąc się Bogu oddać całym sercem
Ileż to razy łaskawa Dziewica
Sławmy Jolantę roztropną
Sławmy Lutgardę, służebnicę Pana
Jakżeś szczęśliwy, pełen wzniosłych zasług
Ojcze, tajemnicza mocy stwórcza
Panie, dobry i łaskawy
Dzisiaj, w pierwszym dniu tygodnia
Na świętej uczcie Baranka
O Pani nad wszystko sławniejsza
Oto jaśnieje godzina
Przystąpcie słudzy z pokorą
Nie tak bystro płynie rzeka
Najsłodszy Jezu
O Jezu, Jezu
Raduj się, Matko, Kościele
Przedwieczne Słońce
Raduj się♦ ziemio węgierska
Dzisiaj sławimy Józefa pasterza
Pobłogosław, Sebastianie
Śpiewajmy hymny triumfu
Niech Kościół święty z radością
Pawle Apostole
Zła przygnieceni ciężarem
Niechaj niebo się raduje
Śpiewajmy hymny
Odwieczny Blasku Ojca oraz Słowo
Tomasz z Akwinu
Ty jesteś, Chryste
Dłoniom Jana Bosco
Matko Boża, Gromniczna
Oświecenie pogan, chwało Izraela
Sławna Katanio
Pełni zapały, śpiewajmy z radością
Tam, na Syjonie
Walenty błogosławiony
Czym jest dla Ciebie
Na Boży rozkaz
Piotrze, błagamy
Drogi klejnocie
Ty, coś zrodzona
Umyśle mój
Ciebie, Klemensie
O święta chwilo
Hymn św. Patryka - fragment
Dawnych proroków zapowiedź
Witaj Matko Miłosierdzia
Mężny Wojciechu, wielki męczenniku
Boże Stwórco świata wszego
Z weselem ducha
Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Matko Najświętsza
Oto dzisiaj wysławiamy
Witaj, Ojcze Stanisławie
Ozdobo chrześcijan
Modlitwa św. Bernardyna ze Sieny
O święty Janie
Jakże wspaniałą światłością
Boże chwały, Ojcze ludu
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Promienne światło napełnia przestworza
Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
Bogumile godzien hołdów
Przystoi nam dzisiaj
Bracie Albercie
Ojcze ubogich nędzarzy
Patronie miłosierdzia
Słyniesz Alojzy
Janie Chrzcicielu
Maryjo, która z miłością
Witaj Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga
Błogosław Ireneuszu
Tomaszu apostole
Tomaszu wątpiący
Błogosławiony ubogi w duchu
Ciebie, Chryste, wobec świata
Ciebie, Chryste
O wschodzie słońca
Tyś Karmelu winnica kwiecista
Ty, co jaśniejesz w niebie blaskiem chwały
Na szczyt Karmelu duchem się przenieśmy
Niech słyszą zachód i wschód słońca
Wzywajmy dzisiaj Eliasza
Już jasna wzeszła jutrzenka Do św. Marii Magdaleny
Ciebie, Jakubie, sławimy śpiewając Tobie z radością
Niech śpiewa niebo z radością Hymn brewiarzowy
Szczęśliwyś Janie, któryś poznał Pana
Ignacy święty, od ognia nazwany
Gdy ktoś bezpiecznie i prosto ku gwiezdnym pragnie iść progom
Syn Twój, Maryjo, chce spełnić każdą prośbę Twą
Złożyłeś Panie, w dłoniach kapłana
Światło ze Światła zrodzone
Boże, Ojcze wszechmogący
O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimu
Ojcze, twe imię oraz twoje czyny
Zwiastunie łaski niebiańskiej
Święta Edyto z Wrocławia
Jak nad źródłem lilia cicha
Witaj o Matko, czysta i troskliwa
Wzięta do nieba najłaskawsza Pani
Wielki obrońco Kościoła rzymskiego
Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz
O Królowo i Dziewico
Win ciężarem przytłoczeni
O, Bartłomieju w niebiosach
Nieogarniony w darach
O Władco królów
O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
Dniu radości i wesela
Uczcijmy hymnem Monikę
Wielki Ojcze Augustynie, przyjmij nasze błagania
Święty Ojcze Augfustynie
Aby nasz język i głos w dzień dzisiejszy
Zamilkły usta proroka
Szkolny dzwonek już nas wzywa
Pobłogosław nam, Melchiorze
Przez Ciebie, Bogarodzico
Dzisiaj sławimy Cię Piotrze, bez skazy
Najwyższą chwałą wszyscy wysławiajmy
Odejdźcie od nas, smutki i boleści
Wszystkie narody opiewają ciebie
Maryja, Maryja
Witaj Maryjo, Matko litości
Łodzi z koralu
O wielki Janie, szlachetny pasterzu
Witaj, Krzyżu święty, witaj chlubo ziemi
Biegniesz młodzieńcze z pośpiechem
O święty Stanisławie, młodzieży Patronie
Czcijmy śpiewem uroczystym dzień, gdy święty Józef wchodzi
Pobłogosław, January, dzień radosny Twego święta
Szkarłatem krwi Chrystusowej
O Jezu, Ty wołasz wybranych przez Ojca
Wielbimy Serce Jezusa
Gdy nowy dzień rozjaśnia ziemię
Hymnem wieczornym sławimy ciebie
Ojciec Pio z Pietrelciny
Boże wszechmocny, nigdy niepojęty
Wincenty Mario, pasterzu Kościoła
Bóg wszechmogący, nad wszystko większy
Wincenty, który teraz w niebie
Święty Wincenty, blaskiem światła
Szczęsny Hieronim, który poznał Pana
Przychodzisz do nas uśmiechnięta
Sławimy dzisiaj z radością
Ty mnie na ręku jak matka piastujesz
Modlitwa św. Faustyny
Niech Cię, Faustyno, sławi całe niebo
Sławimy Ciebie, Maryjo
Boga z radością dzisiaj pochwalmy
Boże, co w świętych chwałę swą objawiasz
Gorliwa Sługo Serca Pana mego
Żyjąc, Tereso, umierasz zraniona
Ciesz się, ziemio śląska
Już światło słońca jaśnieje
O Ignacy, któryś poszedł
Chwało narodu polskiego
Witaj, Jakubie błogosławiony
Święta Urszulo, orędowniczko świętych
Dziś, gdy Kościół śpiewa
Sławmy Celinę roztropną
Jezu Chryste, Zbawicielu, przez modlitwy
Dzień już zaczęty
Chryste łaskawy, władco całej ziemi
Błogosławiona między niewiastami
Matko nasza Miłosierna, łask wypraszaj dla nas zdrój
O Gertrudo, proś za nami, niech wysłucha
Witaj, Maryjo, Matko litości, Matko nadziei
Witaj Matko Miłosierdzia, Matko Boga
Ty, coś tak bardzo kochała
Wdzięczne dziś nucimy pienia
Boże, Tyś źródłem miłości
Ziemia ożyła
Kontemplatyku Najwyższego Boga
Pan dzierżąc krzyż swój
Sławmy hymnami męczeństwo dzieci
Błogosławieni ubodzy i cisi
Błogosławiony jesteś Boże, w jedności Trójcy
Betlejem święte, miasteczko wsławione
Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko
Boże, jesteś ponad światem
Boże wszechmocny
Chorągiew Króla wiecznego
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
Chwalebna i zacna Pani
Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wyznawamy
Cierpiącym duszom w czyścu pożarach
Cieszcie się, nieba, Jezus do was wchodzi
Duchu święty, oświeć nas
Dziewico, Matko i Córo
Cudowną Księgę dał nam Pan
Gdy Cię, Ukrzyżowanego, przyciskam do serca mego
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Którego niebo i morze
Litania pokory
Maryjo, przyjmij dzięki
Nim świt się zbliży do kresu istnienia
Nim kres nadejdzie jasności
O Światłości wiekuista, Boże jeden w Trójcy świętej
O błogosławiony żłobie
O dobry Jezu, Ty chcesz aby ludzie
Odkupicielu, ratuj swe stworzenie
Oto dzień już wschodzi wielki
Otwórz się niebo pokryte chmurami
Pan jest blisko, już przychodzi by zbawienie ludziom dać
Panno Najświętsza, Maryjo
Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą
Powiedzcie, pasterze mili, gdzieście pod ten czas chodzili
Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Przyjdź szybko do nas, Panie
Przyjmij od nas, Boże, tę świętą ofiarę
Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy
Raduj się, niebo, wesel się ziemio
Serce najsłodsze Jezusa
Sprawiłeś, Boże potężny, że woda dała początek stworzeniom
Szósta nadeszła godzina
Matko Najświętsza, Ciebie prosimy
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Zbaw lud, w którym, Boże, masz staranie Salvum fac - God, save the King
Zbawicielu wszystkich ludzi
Zapal w nas, Panie
Za błękitu nieba toń, za pomocną Twoją dłoń
Wspomnij, Zbawicielu, sobie
Weselcie się nieba, piękności morza
Według stałego porządku
Ty jesteś, Chryste, życiem swych wybranych
Gdy zorza wschodzi na niebie
Chrystus przejęty litością dla ludzi
O święty Janie z Awili
Rozpal w nas, Panie, pragnienie świętości
Święta Matka Kościół niechaj się raduje
W czas radosny świętej Paschy
Jezu, Zbawicielu świata

Zaloguj się, aby dodać komentarz!