Liturgia Godzin

Posiadana przez nas wiedza na temat autora:

Tytuł oraz imię i nazwisko Liturgia Godzin
Data urodzenia: -
Data śmierci: -
Publikacje: Brak danych

Nazwa Podtytuł
Roztropny mistrzu, mądry prawodawco
Nad naszym krajem słońce promienne
Pokorny bracie Wawrzyńcze Do św. Wawrzyńca z Brindisi
Po nocy brzask następuje Do śś. Joachima i Anny
O, Joachimie Do św. Joachima
Już blask słoneczny oświeca ziemię Do św. Marty
Wysławiamy ciebie, Marto
Święty Wawrzyńcze, cierpiałeś dla Boga Do św. Wawrzyńca (10 sierpnia)
Słońca promienie jak szatą Cię stroją
Łagodny mnichu i czujny pasterzu Do św. Grzegorza Wielkiego
Oto znak zwycięstwa
Chwalmy z weselem świętość Hieronima
Już dzień zabłysnął chwały Władysława
Ciebie, Chryste, blasku Ojca Do św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
Tereso, Boga zwiastunko
Dzień już zaczęty, wysławiajmy Boga
Chrystus z nieba jest posłany
Nauczycielu wieczny i łaskawy
Marcinie, równy Apostołom Do św. Marcina z Tours
Betlejem, miasto szczęśliwe Do św. Młodzianków
W sercu ludzkim nie zagaśnie Do św. Jana Bożego
Niezłomny prawdy obrońco Do św. Anzelma
Przybądź do nas, Matko czysta
Klaro, ozdobo wielkiego Zakonu Do św. Klary
Przyjmując zawsze wielkodusznie wszystko Do św. Bernarda
Bracia, uczcijmy szlachetną Monikę Do św. Moniki
Jaśnieje w niebie blaskiem pełnym mocy
Niebo i ziemia wielbią Ciebie, Chryste
Gdy jasne słońce już wzeszło
Maryjo, czysta Dziewico, jasna jutrzenko zbawienia
Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni
Jutrzenko wschodząca przed słońcem
Oto już bledną mroczne cienie nocy
Cudowny kwiecie polskiej ziemi
Jezu, Ty jesteś najwyższym Kapłanem
Matko, coś miłości zdrojem
Jak gwiazda poranna jaśnieje
Twój dom, Maryjo
Święty ojcze Augustynie
O Bartłomieju, w niebiosach
O Melchiorze, któryś poszedł
January, któryś poszedł
O Wacławie, któryś poszedł
Obu was, Apostołowie Hymn brewiarzowy
Poślij nam, Chryste, anioła pokoju
Korneliusza i Cypriana hymnem sławmy
Przedwieczne Słońce, Boże niepojęty
Ty jesteś, Chryste, zwierzchnikiem i głową
Dałeś, Panie, w dłoniach Honorata
O Patriarcho Zakonu i dawco świętej Reguły
Sławimy pieśnią twój triumf, Łukaszu Hymn brewiarzowy
Święty Łukaszu, sławimy Twą chwałę
Błogosławionyś, Janie sprawiedliwy
Pobłogosław, dziś nam Jerzy
Sławimy ciebie, służebnico Pana Hymn brewiarzowy
Ten, którego wielbi ziemia
Boże, najwyższa nagrodo
Chryste, łaskawy Władco całej ziemi
O Łukaszu, towarzyszu Hymn brewiarzowy
Andrzeju, niegdyś rybaku
Królu wieczności i czasu
O Chryste, źródło czystości
Niech zabrzmią hymny radosne
Maryjo, Córo królewska
Chwalmy mężnego pasterza
W otwartych niebiosach
Marcinie, Pana spotkałeś w bramie
Jasny Płomieniu miłości
Patrzyłeś Janie, natchniony przez Boga
Oto kapłani Boga najwyższego Hymn brewiarzowy
Dzisiaj sławimy sługę, Bronisława
To dzień narodzin męczeńskich
Niechaj sławi Kościół cały
Odwieczny Blasku Ojca oraz Słowo
O Boski Mistrzu
Mężu natchniony przez łaskę
Błogosławiony, ubogi w duchu
Błogosławione serca, które płoną
Królu chwalebny wyznawców
Hilary, doktor, który poznał Pana
Oświeć nas, Pawle
Sprawiedliwości Słońce, Chryste
Ufając, Janie, przeciw nadziei
Niech wierny lud jednogłośnie
Uczcijmy hymnem pokorną Ludwikę
Nim wzeszło słońce
Uwielbiam, Jezu, oblicze Twoje
Oto teraz czas właściwy
Zmiłuj się, Stwórco
Dobry pielgrzymie miłości
Józefie, niech Ciebie sławi
Duchu Boży, światło sumień
Dzisiaj świat cały zdobi się od rana
Pobożnym hymnem sławimy Cię, siostro
Najpiękniejszy z ludzkich synów
Królu w koronie z ciernia
Oto wyznawca niezrównany Pana
O Chryste, kwiecie czystości
Jezu, w Tobie święty Feliks
Już dzień chwalebny jaśnieje
Cóż chcesz osiągnąć Rito
Zbliżcie się niewinne panny
Maryjo, Tyś niebios chwała
Nadchodzi wiosna, co nigdy nie minie
Równy prorokom dawnego przymierza
Janowi z Dukli wręczyłeś, Panie
Stworzeni na chwałę Twojego imienia
Szczęśliwi ludzie szukający Boga
Między świętymi zwieńczony nagrodą Hymn brewiarzowy
Ciebie, o święty Wawrzyńcze, żar apostolski prowadzi
Blask Twej miłości Dziewico
Pieśnią pobożną sławimy Twe imię
Synu Dziewicy i Stwórco swej Matki
Dziś radośnie wysławiamy
Święty Czesławie, głosicielu Pana
Dziś wyśpiewujmy z radością
Słodyczą, Jezu, Tyś bez miary
Przez ciebie, Marto, wznosimy modlitwy
Oddajmy hołd Ignacemu
Władco potężny, wierny Boże
Dalekich gwiazd Stworzycielu
Tego, któremu święty przepowiedział
Skromny kościółek Maryi Dziewicy
O Jeruzalem szczęśliwe
Własnością Pana jesteś, Dominiku
Panno czysta nad pannami
Chrystusowego sławmy męczennika
Ku szczytom nieba podąża
Nie ma większej miłości
Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie
Raduj, wesel się, Maryjo
Walkę krwawą toczy wiara
Franciszka naśladowcy niech śpiewem wysławiają
Bolejąca Matka stała Stabat Mater dolorosa
Najwyższej chwały godzien jesteś, Panie
Wesele świata, nowa Gwiazdo nieba
Twoje imię ogniem płonie
Przyszedł już dzień wyzwolenia
Dziękujmy Bogu za światło słoneczne Hymn brewiarzowy
Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie
Chryste, pokornie prosimy, wysłuchaj naszej modlitwy
Sługo wybrany, Bóg postawił Ciebie
Klara nie mogąc w sercu zmieścić ognia
O święta Klaro, któraś całe noce
Bernardzie, nieba klejnocie
O pełna chwały Dziewico
Święty herold łaski, Zwiastun Zbawiciela
Z głębin mroku i ciemności
Trzymając lampę płonącą
Niech Ciebie chwalą serca
Sztandary Króla się wznoszą
Święta Pani świata, Niebieska Królowo
Pani, Królowo naszego narodu
Pieśnią radosną niech Polska wysławia Hymn brewiarzowy
Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia
Choćby przedwcześnie umarł sprawiedliwy Hymn brewiarzowy
Sławimy was, Archaniołowie
Mateuszu Apostole, Bóg ozdobił ciebie chwałą
Matko Piekarska, Opiekunko sławna
Sławmy dziś hymnem świętego Józefa
Chryste, Tyś życiem, dobrocią i światłem
Król nad królami i władca pokoleń
Prosimy Ciebie, święty Augustynie
Ucz, Matko Bernardyno
Jak świt poranny, co rozjaśnia mroki
Ojcze, Ty gromadzisz nowy lud wybrany
Z pięknej hiszpańskiej krainy
Odkąd Ludwika blask chwały
Dzisiaj sławimy Cię, Pawle od Krzyża
Któż nam zagrozi, jeśli Bóg jest z nami
Święta Agnieszko, wierna siostro Klary
Wielka Tereso, ozdobo Karmelu
Raduj się Kościele, dzisiaj tak wsławiony
O Chryste, wzniosła miłości
Wieniec uwijmy z świątecznego śpiewu
Nieprzebranych łask skarbnico Tutela prasens
Słowo zrodzone przed światłem
Chóry świętych serafinów
Przyjdź, o Zbawicielu świata
Na franciszkańskim różanym krzewie
Pawle, co pierwszy świata zgiełk rzuciłeś
Euzebiuszu, mężu Boży
Miłością Bożą gorejąca żarem
Ach, z oczu mego Pana
Niech cały świat to posłyszy
Nadeszła oto godzina
Jezu, dawco przebaczenia
Zwiastunko słońca, Jutrzenka
O miasto wierne, czekające długo
Jezu, nasz Odkupicielu
Ojcze, który z niezwykłej miłości
Ciebie, Tomaszu, wysławiamy wszyscy
Wieczyste światło Kościoła
Błogosławiona Maryjo
Czysta Dziewico, Maryjo
Jezu, Królu nasz przedziwny
Nieznana gwiazda zabłysła na niebie
Słodkie wspomnienie Jezusa
O Chryste, światło aniołów
Na świecie tak pełnym marnej ułudy
Niebiańskim blaskiem pogodny
Sławmy Ludwikę roztropną
Wieczorne światło napełnia
Ty jesteś Chryste zwierzchnikiem i głową
Jezu, Nagrodo najwyższa
Pragnąc się Bogu oddać całym sercem
Ileż to razy łaskawa Dziewica
Sławmy Jolantę roztropną
Sławmy Lutgardę, służebnicę Pana
Jakżeś szczęśliwy, pełen wzniosłych zasług
Ojcze, tajemnicza mocy stwórcza
Panie, dobry i łaskawy
Dzisiaj, w pierwszym dniu tygodnia
Na świętej uczcie Baranka
O Pani nad wszystko sławniejsza
Oto jaśnieje godzina
Przystąpcie słudzy z pokorą
Raduj się, Matko, Kościele
Przedwieczne Słońce
Raduj się♦ ziemio węgierska
Dzisiaj sławimy Józefa pasterza
Pobłogosław, Sebastianie
Śpiewajmy hymny triumfu
Niech Kościół święty z radością
Pawle Apostole
Zła przygnieceni ciężarem
Niechaj niebo się raduje
Śpiewajmy hymny
Ty jesteś, Chryste
Dłoniom Jana Bosco
Pełni zapały, śpiewajmy z radością
Czym jest dla Ciebie
Na Boży rozkaz
Piotrze, błagamy
Ciebie, Klemensie
Dawnych proroków zapowiedź
Witaj Matko Miłosierdzia
Mężny Wojciechu, wielki męczenniku
Z weselem ducha
Kiedy sławimy uroczystym hołdem
Matko Najświętsza
Oto dzisiaj wysławiamy
O święty Janie
Jakże wspaniałą światłością
Pełni zapału śpiewajmy z radością
Promienne światło napełnia przestworza
Szczęśliwy człowiek, który poznał Pana
Bogumile godzien hołdów
Przystoi nam dzisiaj
Maryjo, która z miłością
Witaj Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga
Błogosław Ireneuszu
Tomaszu apostole
Tomaszu wątpiący
Błogosławiony ubogi w duchu
Ciebie, Chryste, wobec świata
Ciebie, Chryste
O wschodzie słońca
Tyś Karmelu winnica kwiecista
Ty, co jaśniejesz w niebie blaskiem chwały
Na szczyt Karmelu duchem się przenieśmy
Niech słyszą zachód i wschód słońca
Wzywajmy dzisiaj Eliasza
Już jasna wzeszła jutrzenka Do św. Marii Magdaleny
Ciebie, Jakubie, sławimy śpiewając Tobie z radością
Niech śpiewa niebo z radością Hymn brewiarzowy
Szczęśliwyś Janie, któryś poznał Pana
Gdy ktoś bezpiecznie i prosto ku gwiezdnym pragnie iść progom
Syn Twój, Maryjo, chce spełnić każdą prośbę Twą
Złożyłeś Panie, w dłoniach kapłana
Światło ze Światła zrodzone
Boże, Ojcze wszechmogący
O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimu
Ojcze, twe imię oraz twoje czyny
Zwiastunie łaski niebiańskiej
Witaj o Matko, czysta i troskliwa
Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz
O Królowo i Dziewico
Win ciężarem przytłoczeni
O, Bartłomieju w niebiosach
O Władco królów
O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie
Dniu radości i wesela
Uczcijmy hymnem Monikę
Święty Ojcze Augfustynie
Zamilkły usta proroka
Pobłogosław nam, Melchiorze
Przez Ciebie, Bogarodzico
Dzisiaj sławimy Cię Piotrze, bez skazy
Najwyższą chwałą wszyscy wysławiajmy
Odejdźcie od nas, smutki i boleści
Wszystkie narody opiewają ciebie
Witaj Maryjo, Matko litości
Łodzi z koralu
O wielki Janie, szlachetny pasterzu
Witaj, Krzyżu święty, witaj chlubo ziemi
Biegniesz młodzieńcze z pośpiechem
Czcijmy śpiewem uroczystym dzień, gdy święty Józef wchodzi
Pobłogosław, January, dzień radosny Twego święta
Szkarłatem krwi Chrystusowej
O Jezu, Ty wołasz wybranych przez Ojca
Wielbimy Serce Jezusa
Gdy nowy dzień rozjaśnia ziemię
Hymnem wieczornym sławimy ciebie
Ojciec Pio z Pietrelciny
Wincenty Mario, pasterzu Kościoła
Bóg wszechmogący, nad wszystko większy
Wincenty, który teraz w niebie
Święty Wincenty, blaskiem światła
Szczęsny Hieronim, który poznał Pana
Sławimy dzisiaj z radością
Ty mnie na ręku jak matka piastujesz
Niech Cię, Faustyno, sławi całe niebo
Sławimy Ciebie, Maryjo
Boga z radością dzisiaj pochwalmy
Żyjąc, Tereso, umierasz zraniona
Ciesz się, ziemio śląska
Już światło słońca jaśnieje
O Ignacy, któryś poszedł
Chwało narodu polskiego
Dziś, gdy Kościół śpiewa
Sławmy Celinę roztropną
Jezu Chryste, Zbawicielu, przez modlitwy
Dzień już zaczęty
Chryste łaskawy, władco całej ziemi
Błogosławiona między niewiastami
O Gertrudo, proś za nami, niech wysłucha
Witaj, Maryjo, Matko litości, Matko nadziei
Witaj Matko Miłosierdzia, Matko Boga
Boże, Tyś źródłem miłości
Kontemplatyku Najwyższego Boga
Pan dzierżąc krzyż swój
Sławmy hymnami męczeństwo dzieci
Błogosławieni ubodzy i cisi
Błogosławiony jesteś Boże, w jedności Trójcy
Boża Mądrości, co ogarniasz wszystko
Boże, jesteś ponad światem
Boże wszechmocny
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
Dziewico, Matko i Córo
Krzyżu, błogosławieństwo ziemi
Nim świt się zbliży do kresu istnienia
Nim kres nadejdzie jasności
O Światłości wiekuista, Boże jeden w Trójcy świętej
O dobry Jezu, Ty chcesz aby ludzie
Odkupicielu, ratuj swe stworzenie
Oto dzień już wschodzi wielki
Otwórz się niebo pokryte chmurami
Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą
Przyjdź, Duchu Święty, i zapal w nas płomień
Raduj się, niebo, wesel się ziemio
Serce najsłodsze Jezusa
Sprawiłeś, Boże potężny, że woda dała początek stworzeniom
Teraz wzywamy Ciebie, Duchu
Zbawicielu wszystkich ludzi
Zapal w nas, Panie
Według stałego porządku
Ty jesteś, Chryste, życiem swych wybranych

Zaloguj się, aby dodać komentarz!