Venérunt pastóres festinántes introit

Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph
Ant. ad introitum Lc 2, 16

Venérunt pastóres festinántes, et invenérunt Maríam
et Ioseph et Infántem pósitum in præsépio.

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
Antyfona na wejście Łk 2, 16

Pasterze poszli z pośpiechem i znaleźli Maryję
i Józefa, i Niemowlę złożone w żłobie.