Antyfony mszalne Okres Bożego Narodzenia - Tempus Nativitatis

Antyfona Rodzaj Czas [pl] Czas [lat]
Revelábitur glória Dómini communio Uroczystość Narodzenia Pańskiego - wieczorna Msza wigilijna In Nativitate Domini - ad Missam in Vigilia
Hódie sciétis, quia véniet Dóminus, et salvábit nos introit Uroczystość Narodzenia Pańskiego - wieczorna Msza wigilijna In Nativitate Domini - ad Missam in Vigilia
Iesus Christus heri et hódie communio Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Sollemnitas Sanctæ Dei Genetricis Mariæ
Salve, sancta Parens introit Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi Sollemnitas Sanctæ Dei Genetricis Mariæ
Jezus w szopce Public Domain CC0