Antyfony mszalne Okres Bożego Narodzenia - Tempus Nativitatis

Antyfona Rodzaj Czas [pl] Czas [lat]
Omnibus qui recepérunt eum communio 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim Dominica II Post Nativitatem
Dum médium siléntium tenérent ómnia introit 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim Dominica II Post Nativitatem
Per víscera misericórdiæ Dei nostri communio 29 grudnia Die 29 decembris
Sic Deus diléxit mundum introit 29 grudnia Die 29 decembris
De plenitúdine eius nos omnes accépimus communio 30 grudnia Die 30 decembris
Dum médium siléntium tenérent ómnia introit 30 grudnia Die 30 decembris
Misit Deus Fílium suum Unigénitum in mundum communio 31 grudnia Die 31 decembris
Puer natus est nobis introit 31 grudnia Die 31 decembris
Ecce de quo dicébat Ioánnes communio Chrzest Pański In Baptismate Domini
Baptizáto Dómino, apérti sunt cæli introit Chrzest Pański In Baptismate Domini
Vídimus stellam eius in Oriénte communio Objawienie Pańskie In Epiphania Domini
Ecce advénit Dominátor Dóminus introit Objawienie Pańskie In Epiphania Domini
Deus noster in terris visus est communio Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph
Venérunt pastóres festinántes introit Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Sanctæ Familiæ Iesu, Mariæ et Ioseph
Verbum caro factum est communio Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w nocy In Nativitate Domini - Ad Missam in nocte
Fílius meus es tu introit Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w nocy In Nativitate Domini - Ad Missam in nocte
Exsúlta, fília Sion communio Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza o świcie In Nativitate Domini - Ad Missam in aurora
Lux fulgébit hódie super nos introit Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza o świcie In Nativitate Domini - Ad Missam in aurora
Vidérunt omnes communio Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień In Nativitate Domini - Ad Missam in die
Puer natus est nobis introit Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msza w dzień In Nativitate Domini - Ad Missam in die
Jezus w szopce Public Domain CC0