27 IX - XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Posty 1 - 3 z 3


Posługa: Wierny świecki
Miasto: Pasieka Otfinowska, Kraków
Online
2015-09-10 14:44:12  Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku :)


Posługa: Organista
Miasto: Połaniec
Online
2015-09-15 08:46:36  

W: Zmiłuj się nade mną
Boże w dobroci
PD: Com przyrzekł Bogu
Wszystko Tobie oddać pragnę
Przykazanie nowe
K: Jezu, miłości Twej
Panie, pragnienia ludzkich serc
Panie dobry jak chleb
O Panie Ty nam dajesz
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Głoś imię Pana
Z: Niechaj z nami
Przez chrztu świętego wielki dar
Boże mocny
Błogosław, Panie, nas

Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Online
2015-09-19 10:17:48  

XXVI Niedziela Zwykła, B,
R: Z tej biednej ziemi (3) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Zmiłuj się nade mną (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pokładam w Panu ufność mą (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bądź uwielbiony miłosierny Boże (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Daj nam , o Panie nowe serce (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Jezu miłosierny! (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Wierzymy w Ciebie Chryste (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Niechaj z nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Com przyrzekł Bogu (w nawiązaniu do Modlitw mszalnych i Liturgii słowa)
Wszystko Tobie oddać pragnę (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
K: Jezu, miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Bóg kiedyś stał się jednym z nas (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Bóg jest miłością (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Przykazanie nowe (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Panie, pragnienia ludzkich serc (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Panie dobry jak chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
O Panie Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Sławcie usta Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
To Ty, o Panie (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
To Ty, nasz Pan (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Sław języku (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Chwal Syjonie (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Rzućmy się wszyscy (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Chleb niebiański (w nawiązaniu do Antyfony na komunie por. 1 J 3, 16)
Nim czas się począł (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na komunie Ps 119 (118), 49-50)
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Głoś imię Pana
Czego chcesz od nas Panie?
Chwała, moc i dziękczynienie
Skosztujcie i zobaczcie
Z: Niechaj z nami (w nawiązaniu do Liturgii słowa) lub
Przez chrztu świętego wielki dar (w nawiązaniu do Modlitw mszalnych i Liturgii słowa)
Boże mocny
Błogosław, Panie, nas
Dowolna pieśń do NMP
Miłosierna Matko Boska
O Matko Miłosierdzia
Królowej Anielskiej
Dzisiaj pozdrawiamyTeolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)

Szybka odpowiedź