24 IX - W diecezji kaliskiej: ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KALISZU

Posty 1 - 2 z 2


Posługa: Wierny świecki
Miasto: Pasieka Otfinowska, Kraków
Online
2015-09-10 14:35:18  Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku :)


Posługa: Organista
Miasto: Połaniec
Online
2015-09-15 08:34:10  

W: Jak miłe przybytki
Boże, obdarz kościół Twój
Chryste łaskawy, Władco
PD: Kościół to nie tylko dom
Ludu kapłański
K: Pan wieczernik przygotował
Panie, dobry jak chleb
Jeden chleb
U: Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Najwyższemu Panu chwała, Alleluja
Radośnie Panu hymn śpiewajmy
Z: Weź w swą opiekę
Złącz Panie miłujących Cię
Pieśń do patrona kościoła
Szybka odpowiedź