13 IX - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA B

Posty 1 - 4 z 4


Posługa: Wierny świecki
Miasto: Pasieka Otfinowska, Kraków
Online
2015-08-26 22:33:41  Pan jest z Tobą, dzielny wojowniku :)


Posługa: Organista
Miasto: Połaniec
Online
2015-08-27 10:37:24  

W: Kto się w opiekę
Bóg nad swym ludem zlitował się
PD: Przykazanie nowe
Gdzie miłość wzajemna
Miłujcie się wzajemnie
K: Jezu w Hostii utajony
Jezusowi cześć i chwała
Ja wiem w kogo ja wierzę
Jezu miłości Twej
U: Panie dobry jak chleb
Upadnij na kolana
Dzięki, o Panie składamy dzięki
Z: Być bliżej Ciebie chcę
Idziesz przez wieki

Posługa: Organista
Miasto: Kolbuszowa
Online
2015-08-27 14:32:25  

W: Bóg nad swym ludem zmiłował się

    Pod Twą obronę

    Boże, jesteś moim Bogiem

    Być bliżej Ciebie chcę

Pd: Wszystko tobie

     Składamy Ci Ojcze

     Z rąk kapłańskich

     Serce me do Ciebie wznoszę

K: Panie, pragnienia ludzkich serc

    Jeden chleb

     O mój Jezu w Hostii skryty

     Witam , Cię witam

     O , Panie Tyś moim pasterzem

U: Radośnie Panu

    Dziękujemy Ci Ojcze nasz

Z: Króluj nam Chryste

    Błogosław, Panie nas

    Boże, zmiłuj się nad nami

   

   

 

Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Online
2015-09-05 11:05:09  

XXIV Niedziela Zwykła, B,
R: Boże obdarz Kościół Twój (nie pomijając ostatniej zwrotki) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże lud Twój (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem zmiłował się (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże, jesteś moim Bogiem (w nawiązaniu do Kolekty i Psalmu responsoryjnego)
Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Chryste, Tyś życiem (LG) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Na początku było Słowo (LG) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jezu, Bóstwem równy Ojcu (LG) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Śpiewaj, śpiewaj sercem całym (LG) (w nawiązaniu do Ewangelii)
Po mrokach nocy (LG) (Msze przed południem) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Kto się w opiekę
Pod Twą obronę
Być bliżej Ciebie chcę
Pd: Składamy Ci Ojcze (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Serce me do Ciebie wznoszę (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Z rąk kapłańskich (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Krzyżu Chrystusa (w nawiązaniu do Ewangelii)
Krzyżu mój krzyżu (w nawiązaniu do Ewangelii)
Wielbimy krzyż Twój Panie (w nawiązaniu do Ewangelii i Modlitwy nad darami)
Panie, umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do II czytania)
Przykazanie nowe
Gdzie miłość wzajemna
Miłujcie się wzajemnie
Wszystko Tobie
K: Jezusowi cześć i chwała (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Witam , Cię witam (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Oto święte Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
O Krwi najdroższa (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Sław języku Tajemnicę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Sławcie usta Ciało Pana (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
To Ty, nasz Pan (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Zbliżam się w pokorze (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Chwal Syjonie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Jezu miłości Twej (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Antyfony na komunię por. 1 Kor 10, 16)
Kto się w opiekę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8)
Panie mój, cóż Ci oddać mogę (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 36 (35), 8)
Jezu w Hostii utajony
Ja wiem w kogo ja wierzę
Panie, pragnienia ludzkich serc
O mój Jezu w Hostii skryty
O, Panie Tyś moim pasterzem
U: Upadnij na kolana
Dzięki, o Panie składamy dzięki
Radośnie Panu
Dziękujemy Ci Ojcze nasz
Z: Być bliżej Ciebie chcę
Idziesz przez wieki
Króluj nam Chryste
Błogosław, Panie nas
Boże, zmiłuj się nad nami
Dowolna pieśń do NMP
O, Której berła
Matko Niebieskiego PanaTeolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)

Szybka odpowiedź