XV Ndz zwykła, C

Posty 1 - 2 z 2


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Online
2016-07-02 10:37:59  Teolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)


Posługa: Organista
Miasto: Poznań
Online
2016-07-02 10:38:40  

XV Niedziela Zwykła, C,
R: Ciebie całą duszą pragnę (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże mój, spragniony jestem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pójdźmy do Pana (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Boże w dobroci (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Bóg nad swym ludem (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Na Twe słowo się zbliżamy (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Twoja cześć, chwała (1,11) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Panie, okaż nam (4) (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Śpiewajcie Panu pieśń nową (w nawiązaniu do Antyfony na wejście)
Pd: Wszystko Tobie (w nawiązaniu do Ewangelii)
Przykazanie nowe daję wam (w nawiązaniu do Ewangelii)
Jeden chleb (w nawiązaniu do Modlitwy nad darami)
Gdzie miłość wzajemna (w nawiązaniu do Ewangelii)
Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec (w nawiązaniu do II czytania)
Kantyk św. Pawła (w nawiązaniu do II czytania) lub
Panie umocnij wiarę naszą (w nawiązaniu do Liturgii słowa)
Chrystus, Chrystus (w nawiązaniu do II czytania)
K: Jam jest Chlebem żywym (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Chwalmy niewysłowiony (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
O Panie, Ty nam dajesz (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Pomiędzy lud swój (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Pan siebie, jako Pokarm Życia (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Witaj Chrystusowe Ciało (w nawiązaniu do Antyfony na komunię J 6, 56)
Jak miłe przybytki (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5)
Pan Wieczernik przygotował (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5)
Szczęśliwy i nie zna kaźni (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5)
Ucieszyła mnie (w nawiązaniu do Antyfony na komunię Ps 84 (83), 4-5)
U: Dziękujmy mu za miłość
Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie
Upadnij na kolana
Kantyk św. Pawła (w nawiązaniu do II czytania) lub
Z: Dowolna pieśń ku czci NMP
Błogosław Panie nas
Cóż Ci Jezu damyTeolog, który nie kocha sztuki, poezji, muzyki, natury, taki teolog może być niebezpieczny. (BXVI)

Szybka odpowiedź